24. Feb 2019. Poslednja promena 3:47 PM, Feb 23, 2019

Upis u poseban birački spisak u Boru

Objavljeno u Društvo
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Tagovano

BOR - Izbori za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji održaće se četvrtog novembra. U toku je formiranje biračkih spiskova, a u borskoj Gradskoj upravi kažu da građani grada Bora i interno raseljena lica sa mestom boravišta na teritoriji Bora, mogu da izvršiti uvid u Poseban birački spisak za teritoriju grada Bora, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Gradskoj upravi.

Upis u poseban birački spisak obavlja se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, uz ispunjavanje opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava, u pisanoj formi, na propisanom obrascu, uz svojeručni  potpis, u kancelariji broj 38, gde je moguće izvršiti i direktan uvid u poseban birački spisak.

Uvid je, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, moguće izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresi  www.mduls.gov.rs unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana. Od momenta proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak ima i ovlašćeni predstavnik podnosioca potvrđene izborne liste.
Promene u posebnom biračkom spisku, odnosno upisivanje, brisanje, izmene, dopune ili ispravke moguće su do zaključenja biračkog spiska 19. oktobra u ponoć, kažu u Gradskoj upravi Bor.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina organizuju se svake četvrte godine, a članovi saveta biraju se neposredni izborima ili putem elektorske skupštine.

Poslednji presek posebnih biračkih spiskova urađen je 15. avgusta kada je prema zvaničnim podacima, u njih bilo upisano 475 hiljada građana.

Članove za nacionalne savete 2018. godine biraju 22 manjinske zajednice, od toga je 18 nacionalnih manjina ispunilo uslov za neposredne izbore i to vlaška, romska, rumunska, albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka, a četiri za izbore putem elektorske skupštine - makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska.

Pogledajte

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik

Produkcija: Radio televizija Bor ( RTV Bor)http://www.rtvbor.rs

Kategorija: Stranačka hronika

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik