Završena javna rasprava o nacrtu Kratkoročnog akcionog plana protiv zagađenja vazduha

BOR – Javna rasprava o Nacrtu kratkoročnog akcionog plana za smanjenje aerozagađenja u Boru završena je 6. januara.

Mere koje su predviđene ovim nacrtom su, između ostalog, formiranje stalnog radnog tela za praćenje aerozagađenja, izveštvanje građana o trenutnim podacima sa mernih stanica koje proveravaju zagađenje, podela maski koje zadržavaju PM čestice najugroženijim grupama stanovnika u zdravstvenim ustanovama, a posebne obaveze predviđene su za kompaniju Ziđin i postupanje inspekcije ministarstva za zaštitu životne sredine.

Prema ovim merama Ziđin bi trebalo da nabavi, postavi i pusti u rad mašine za raspršivanje magle koje bi smanjile koncentraciju sumpordioksida u vazduhu, izgradi postrojenja za prikupljanje prašine i gasova iz konvertora i postrojenja za desulfurizaciju i izradi i sprovede u delo plan reagovanja u slučajevima prekomernog zagađenja vazduha.

Preporuke za rad inspekcije za zaštitu životne sredine podrazumevaju reagovanje po Zakonu zaštiti vazduha i Zaštiti životne sredine, praćenje sprovođenja mera zaštite i unapređenja zaštite životne sredine i podizanje ljudskih kapaciteta, osposobljenog i stručnog kadra čije bi zaduženje bio da prti rad i poslovnje rudarskog basena.

Gradskoj upravi, kancelariji za zaštitu životne sredine i izrađivaču projekta dostavljeno je 12 predloga za unapređenje ovog nacrta, koje su uputili pojedinci ili grupe građana.

Oni su između ostalog obuhvatili zahteve da javnost bude upoznata sa sastavom koncentrata bakra koji se prerađuje u Zi Đinu, zahtevom da se poštuju kapaciteti metalurških pogona, da se postojeća jalovišta redovno orošavaju i napravi dodatna radna grupa od eminentnih stručnjaka koja bi mogla samostalno da kontroliše aerozagađenja.

U narednih 15 dana ovi predlozi trebalo bi da uđu u nacrt, koji će nakon prerade biti predat Ministarstvu za zaštitu životne sredina na saglasnost, a nakon toga biće upućen u Skupštinu grada Bora na usvajanje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *