Aneks Sporazuma Opštine Majdanpek i HE Đerdap

MAJDANPEK – Predsednik Opštine Majdanpek Dejan Vagner  i predsednici saveta mesnih zajednica  Donji Milanovac, Golubinje i Mosna, potpisali su sa predstavnicima Hidroelektrane Đerdap Aneks Sporazuma u cilju regulisanja daljih međusobnih odnosa, prava i obaveza, nastalih relokacijom pomenutih naselja prilikom izgradnje  Hidroelektrane Đerdap 1.

Po osnovu  Aneksa  Hidroelektrana se obavezala da obezbedi izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog pristaništa u Donjem Milanovcu i adaptaciju, odnosno nadogradnju postojeće administrativne zgrade u Donjem Milanovcu. Pored toga, obaveze Hidroelektrane Đerdap su i  radovi na kanalizacionoj mreži u Mosni, izgradnja kanalizacione mreže u Golubinju i obezbeđenje projektno – tehničke dokumentacije i izgradnja sabirne saobraćajnice u zoni klizišta u Donjem Milanovcu.

S druge strane, na Opstini Majdanpek su obaveze u smislu obezbeđenja svih potrebnih uslova, saglasnosti i dozvola za izgradnju pomenutih objekata i infrastrukture. Takodje, neophodno je rešiti sva sporna imovinsko – pravna pitanja vezana za parcele na kojima se planira i proširenje gradskog groblja u Donjem Milanovcu.  Ugovorne strane sporazumele se se i da svi poslovi budu završeni u roku od četiri godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.