Izmenama Zakona o stečaju do kraćeg trajanja postupaka

0

SRBIJA – Ako se uzme u obzir da su stečajni postupci u Srbiji trajali dugo, kao i da je isplata novca koja su preduzeća u stečaju dugovala radnicima bila neizvesna, izmene zakona o stečaju, veoma su značajne jer će, osim bolje naplate poverilaca, omogućiti i smanjenje troškova i kraće vreme trajanja stečajnog postupka. Jedan od važnih zadataka novih mera je i poboljšanje položaja obezbeđenih poverilaca, koji će kao nosioci hipoteka ili drugih založnih prava na imovini stečajnog dužnika ubuduće imati pravo i na predstavnika u Odboru poverilaca, i na taj način imati uvid i moći da učestvuju u stečajnom postupku.

Izmenama Zakona određeno je i da će imovina pod hipotekom moći da se izdaje u zakup ili prodaje bez postupka oglašavanja, isključivo uz saglasnost obezbeđenog poverioca, što je do sada, bilo diskreciono pravo stečajnog upravnika, lica – čije su obeveze sada jasno precizirane, a odboru poverilaca omogućeno da ga razreši dužnosti u bilo kojoj fazi postupka bez navođenja konkretnog razloga. Jedna od novina je i da će procenu imovine stečajnog dužnika raditi licencirani procenitelji, a ideja je da se time doprinese većoj pravnoj sigurnosti poverilaca i ubrza postupak unovčenja imovine na osnovu tržišne procene. Uz to, uvedeno je i posebno pravilo o ukidanju zabrane izvršenja na imovini stečajnog dužnika koja je pod hipotekom ili zalogom, uz davanje prava obezbeđenom poveriocu da je proda po pravilima koja važe za hipotekarne prodaje. U slučaju da obezbeđeni poverilac ne uspe da proda imovinu u roku, koji je sa šest produžen na devet meseci, u obavezi je da imovinu vrati stečajnom upravniku koji će je prodati kroz stečajni postupak.

Da li će i koliko navedene izmene Zakona stvarno omogućiti smanjenje trajanje postupka i troškova i popraviti poziciju Srbije na Doing business listi Svetske banke, koja je imala zamerke na način sprovođenja stečajnog postupka, pokazaće primena Zakona. Dosadašnja praksa pokazala je da su troškovi postupka u Srbiji bili dvostruko veći nego u razvijenim zemaljama, kao i da su poverioci u Srbiji uspevali da naplate tek trećinu potraživanja, neuporedivo manje nego u drugim zemljama. Prioritet usvojenih izmena Zakona zato je da spreči prolongiranje postupka, smanji troškove, kao i da omogući bolju kontrolu rada stečajnog upravnika, što bi moglo da utiče i na brže unovčenje imovine u slučaju bankrotstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *