Izmenjena odluka o snabdevanju toplotnom energijom u Majdanpeku

MAJDANPEK – Iako je zvanično grejna sezona završena u subotu, 15. aprila, majdanpečka toplana nastavila je sa isporukom toplotne energije, ali u manjem obimu od uobičajenog grejnog dana. Naime, tokom praznika, radijatori su topli samo u jutarnjim, odnosno prepodnevnim satima i dalji režim grejanja, kažu nadležni, zavisiće od spoljne temperature i isporuke mazuta, s obzirom na to da zaliha ovog energenta nema.

Inače, ovogodišnju grejnu sezonu u Majdanpeku obeležili su i česti protesti nezadovoljnih korisnika daljinskog grejanja. Nakon nekoliko sastanaka predstavnika lokalne samouprave, kao osnivača, Javnog preduzeća za isporuku toplotne energije i korisnika, Opštinsko veće Majdanpek je na poslednjoj sednici usvojilo izmene Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, a sve u cilju poboljšanja usluga i povećanja odgovornosti distributera grejanja. Shodno toj odluci precizirana je obaveza energetskog subjekta da obezbedi unutrašnju temperaturu zagrevanih prostorija od 20 stepeni i to od početka do kraja grejanog dana.

Takođe, uvedeno je pravo kupca da ne plati naknadu za isporučenu toplotnu energiju za mesec u kome je od strane Komisije za rešavanje reklamacija utvrđeno da korisnik grejanje nije imao najmanje tri dana, ili je ono bilo nedovoljno. Korisnik ima pravo da ne plati račun za taj mesec i ukoliko Komisija ne izađe na lice mesta, u roku od pet dana od podnošenja reklamacije. Uz sve to predviđene su i novčane kazne od 50 hiljada do milion dinara za isporučioca toplotne energije, ukoliko onemogući korisnicima pomenuta prava.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.