BOR – Posle više od dve i po godine kako je u Srbiji uvedena javno beležnička delatnost, i Bor je dobio svog notara. Kancelarija javnog beležnika na području Borske opštine, prema najavama, počeće da radi početkom juna, a poslove beležnika obavljaće diplomirani pravnik Višica Sretenović. Osim poslova overe potpisa, rukopisa i prepisa, sastavljanja javno-beležničkih isprava, poput ugovora i izjava, javnom beležniku će danom početka obavljanja delatnosti biti povereni i drugi poslovi koji su sada u nadležnosti sudova, kakav je slučaj sa prometom nepokretnosti.

„Kada je reč o cenovniku usluga, javni beležnici su dužni da strogo poštuju utvrđene tarife, koje su uvođenjem javnobeležničke delatnosti poštovali i sami sudovi. Uz naknadu troškova beležniku se plaća i tzv. nagrada. Pravo na oslobođenje od plaćanja nagrade za overu, uz dokaz o statusu, imaju određene socijalne i kategorije invalida, žrtve porodičnog nasilja, nezaposleni, a predviđeno je i kod akata finansijske podrške porodici, upisa u predškolske, školske i visokoškolske ustanove“, kaže Višica Sretenović, javni beležnik u Boru.

Beležnik je stručno lice koje pomaže kod donošenja pravih odluka, kod pravilnog postupanja što doprinosi izbegavanju skupih i dugih sudskih sporova. Početak rada kancelarije javnog beležnika u Boru za građane znači jednaku pravnu zaštitu, završetak pravnog posla na najracionalniji način i garanciju da je zaključen u skladu sa zakonom. Osim pravne zaštite, građani će od javnog beležnika moći da dobiju stručne savete, budu upozoreni na eventualne nedostatke, moguće rizike i posledice, jer za zakonitost pravnog posla javni beležnik garantuje svojim pečatom i imovinom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.