Nasilje nad ženama i u porodici

SRBIJA – U Srbiji je prošle godine registrovano 13. 425 slučajeva nasilja u porodici, dok su u porodičnom nasilju ubijene 33 žene. U Krivičnom zakonu Srbije od 2002. stoji da nasilje u porodici nije lična stvar člana porodice već društveno i državno pitanje, što znači da država kažnjava počinioce nasilja u porodici. Tako je u svim zemljama u Evropi, i u najvećem broju zemalja u svetu.

Mirjana Mitrović, direktor Centra za Socijalni rad u Boru kaže da je Centar jedna od institucija koja ima važnu ulogu u sankcionisanju nasilja nad ženama i u porodici:

„Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilje nad ženama je primer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim. Obično svako društvo podstiče tezu da je porodica privatna stvar. Medjutim, ovim stavom se nasilje u porodici prećutkuje, i oni koji unutar porodice imaju manje moći, a to su žene i deca, onda gube mogućnost da imaju podršku da izadju iz nasilja. Muškarci su naučeni da dominiraju u porodici, a ponekad ili često to rade nasilno. Deca koja odrastaju u takvom okruženju ne poznaju drugi način komunikacije“. 

Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost. A nasilnici mogu biti muškarci bilo koje profesije, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti. Najčešće se nasilnici ne mogu prepoznati, jer su u svom muškom ili profesionalnom društvu prihvaćeni.

Postoje novi članovi Krivičnog zakona Republike Srbije koji kažnjavaju nasilje u porodici i silovanje u braku. Policija je dužna da reaguje po službenoj dužnosti – kada se prijavi nasilje, oni treba da podnesu krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, a tužilaštvo onda odlučuje da li će nastaviti ili ne postupak. Važno je da žrtva ima dokaze o nasilju: lekarska uverenja o telesnim povredama, svedoke o nemilom događaju, fotografije.

„Prijavljivanje može biti teška odluka jer se žene boje još većeg nasilja. Ali na taj način se muškarcu daje do znanja da ima neko moćniji od njega, i da je nasilje zločin“, kaže Mirjana Mitrović, direktor Centra za socijalni rad u Boru.

[iframe frameborder=“0″ width=“480″ height=“270″ src=“//www.dailymotion.com/embed/video/x41x45t“ allowfullscreen ]
Nasilje nad ženama i u porodici, 04… by rtvbor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.