SRBIJA – Vlada Srbije usvojila je nove izmene i dopune Zakona o igrama na sreću, usklađujući ga sa propisima Evropske unije. Cilj je unapređenje borbe  protiv pranja novca i finansiranja terorizma u industriji igara na sreću. Ako poslanici budu izglasali ovaj zakon, vlasnici  ali i korisnici prostora gde se „igra na sreću“, moraće da poštuju neka nova pravila.

Izmene i dopune zakona odnosiće se na sve kockarnice, odnosno prostor u kome se  organizuju igru na stolovima –  karte, rulet ili na automatima, ali ne na sportske kladionice koje nemaju ovakav vid igara.

Član 55 novog predloga Zakona predviđa sledeće: ulaz u kockarnicu je dozvoljen samo punoletnim građanima uz obavezu priređivača igara da obezbedi trajnu bazu podataka: ime i prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, lični broj ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz kockarnice, kao i pisanu izjavu igrača koji pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u igrama na sreću učestvuje za svoj račun i u svoje ime. Predviđena kazna za ne posedovanje trajne baze podataka i pisane izjave iznosi od 100 hiljada do dva miliona dinara.

Izmene Zakona sprečiće i da kriminalci budu vlasnici ili upravljaju pravnim licima koja priređuju igre na sreću. Tako vlasnici kazina i kockarnica neće moći da budu građani protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno ako su pravnosnažnom presudom osuđeni za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, oni koji su osuđeni za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma, kao i  za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora.

Vlada je donela Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, u kojoj je upravo  sektor za igre na sreću ocenjen kao najranjiviji u nefinansijskom delu sistema u Republici Srbiji, kao i jedan od najizloženijih pretnjama od pranja novca i finansiranja terorizma, što ga je svrstalo u visokorizične oblasti.

Novi zakon o igrama na sreću je ušao u skupštinsku proceduru i o njemu bi uskoro trebalo da se izjasne i poslanici.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.