Novine u radu inspekcijskih službi

SRBIJA, BOR – Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen još maja 2015. u potpunosti se primenjuje tek od aprila ove godine. Svi zaposleni na inspekcijskim poslovima koji do 29. aprila 2015. godine nisu imali najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora, u obavezi su da polažu ispite za inspektore. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave to je uslov kako bi i dalje nesmetano mogli da obavljaju ove poslove. Poziv za ispite odnosi se na inspektore na svim nivoima, u državnoj upravi, autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave.

Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, prema rečima načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave u Boru, Milice Musterović, doneo je i druge novine među kojima su najavljeni inspekcijski nadzori i kontrolne liste koje moraju biti dostupne javnosti. Novina su i fiksne kazne koje su propisane Zakonom o prekršajima, pa će Opštinska uprava odluke o kaznenim odredbama već na narednoj sednici Skupštine opštine Bor uskladiti sa zakonskim propisima. Uvodi se i prekršajni nalog koji inspekcija piše na terenu, pa ukoliko se kazna izmiri odmah ili u roku od osam dana iznos je dvostruko manji.

Novine u radu inspekcijskih službi, 6. decembar 2016. (RTV Bor)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.