Objavljen poziv za razmenu merkantilnog kukuruza za tovnu junad

SRBIJA- Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad. Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kg merkantilnog kukuruza za kilogram tovne junadi. Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu junad trebalo bi da bude prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez plesni, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama i do 14 odsto vlage. Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov, težine najmanje 400 kilograma. U vreme prijavljivanja na javni poziv  poljoprivredni prozvođači moraju da poseduju minimum pet grla,a maksimalna količina merkantilnog kukuruza je do 170.000 kilograma, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji. Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama. Merkantilni  kukuruz proizvođači preuzimaju odmah po isporuci tovnih junadi  jednoj od četiri klanica koje prerađuju za potrebe Direkcije,a  isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju. Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, što se dokazuje izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva. Ukoliko su proizvođači u sporu sa Direkcijom  zbog neizmirenih obaveza, blokade, ili pak finansijskih dugovanja  njihovi zahtevi se neće razmatrati. Prednost prilikom razmene imaju proizvođači sa većim stočnim fondom, a ponude se dostavljaju  Direkciji do 13.septembra u deset  časova.  Rok za realizaciju naturalne razmene je 30. septembar.

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *