Objavljen tender za strateškog partnera RTB Bor

SRBIJA- Ministarstvo privrede Republike Srbije pozvalo je danas sve zainteresovane za učešće u postupku privatizacije RTB-a Bor da podnesu prijave za izbor strateškog investitora. Reč je o modelu strateškog partnerstva dokapitalizacijom kompanije i metodi javnog prikupljanja ponuda.

Strateški partner koji novčanom dokapitalizacijom od najmanje 350 miliona dolara postaje vlasnik udela u RTB-u Bor, prema uslovima navedenim u javnom pozivu za prikupljanje ponuda, može biti domaće ili strano pravno lice, ali i konzorcijum nastao udruživanjem domaćih i/ili stranih lica radi strateškog partnerstva.

Pravo da podnesu prijavu i kvalifikuju se za zaključenje ugovora o strateškom partnerstvu sa Republikom Srbijom imaju svi potencijalni investitori koji se eksploatacijom i proizvodnjom bakra ili ostalih obojenih i plemenitih metala, kao pretežnom delatnošću, bave najmanje deset godina u kontinuitetu, a prethodne godine su imali prihod od najmanje pola milijarde dolara. Pravo učešća u postupku može imati i konzorcijum, pod uslovom prikuple ugovorom o konzorcijumu odredi njegov nosilac. On mora da ima najmanje 51% učešća u konzorcijumu i da ispunjava kvalifikacione uslove.

Prijave se podnose Ministarstvu privrede do 20. avgusta u zatvorenoj koverti, zajedno sa ponudom, a preduslov za njihovo razmatranje je uplata depozita ili dostavljanje prvoklasne bankarske garancije od milion dolara.

Privatizaciona dokumentacija, koja podrazumeva Informacioni memorandum, Uputstvo za ponuđače i Nacrt ugovora o strateškom partnerstvu, biće dostupna svim zainteresovanim licima posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i uplate deset hiljada dolara.

Komisija obrazovana odlukom Vlade Srbije sprovodi postupak javnog prikupljanja ponuda, ali i ocenjuje dostavljene ponude na osnovu finansijskih i tehničkih kriterijuma koji su bliže definisani Uputstvom za ponuđače.

Javni poziv za izbor strateškog investitora za RTB Bor objavljen je na sajtu RTB-a Bor i u dnevnom listu „Politika“, a engleska verzija poziva naći će se u „Fajnenšl Tajmsu“ 20. jula.

Objavljen tender za strateškog partnera RTB Bor, 18. jul 2018. (RTV Bor)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.