Obuke na zahtev poslodavca

BOR – U okviru IPA projekta 2013, Nacionalna služba za zapošljavanje osim konkursa za subvencije poslodavcima za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih i lica proglašenih tehnološkim viškom, realizuje i program obuke na zahtev poslodavca.

To je javni poziv poslodavcima za finansiranje obuke za lica koja su njima potrebna zbog toga što imaju specijalna znanja i veštine, a Nacionalna služba nema takva lica na evidenciji. Mi smo pružili poslodavcima mogućnost da uz našu finansijsku pomoć urade obuku za takva lica, naravno moraju da imaju kapacitete kadrovske, prostorne, tehničke za održavanje obuke, a Nacionalna služba pruža finansijsku podršku“, kaže Sonja Stanković, direktor filijale NSZ u Boru.

Ovaj program namenjen je poslodavcima iz privatnog sektora. Obukom, koja može da traje najduže do 480 časova, mogu da budu obuhvaćene i nezaposlene osobe sa invaliditetom, ukoliko je program odobrilo nadležno ministarstvo.

Poslodavac nakon uspešno realizovane obuke prima lica u radni odnos. Nacionalna služba prati šest meseci nakon završetka obuke kako poslodavac realizuje ugovornu obavezu, što znači, da poslodavac, da bi dobio sredstva, mora da krene sa obukom. Pre početka obuke dobiće polovinu sredstava, maksimalno je 120 hiljada dinara po polazniku, znači dobiće 60 hiljada dinara, a nakon završetka obuke dobiće još 60 hiljada dinara, ali uz prilaganje dokaza da je lica zaposlio“, dodaje Sonja Stanković, direktor filijale NSZ u Boru.

Nazaposlenom polazniku obuke Nacionalna služba isplaćuje mesečnu novčanu naknadu i troškove prevoza, a osobama sa invaliditetom po potrebi i sredstva za pratioca.

Što se tiče lica koja su uključena u obuku, ona u toku trajanja obuke dobijaju novčanu pomoć u iznosu od 16.000 dinara i troškove prevoza, dok osobe sa invaliditetom dobijaju novčanu pomoć u iznosu od 20 odsto minimalne zarade i troškove prevoza. Poslodavac može da i u toku trajanja obuke zasnuje radni odnos sa licima na obuci ukoliko smatra da je to potrebno i da je to u njegovom interesu“, kaže Sonja Stanković, direktor filijale NSZ u Boru.

Po završetku obuke poslodavac je u obavezi da izda polazniku sertifikat i u roku od 30 dana sa njim zasnuje radni odnos. U slučaju da licu koje je završilo obuku, prestane radni odnos, poslodavac je dužan da za preostalo vreme angažuje drugo nezaposleno lice. Zainteresovani poslodavci na ovaj javni poziv mogu se prijaviti do 3. juna.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *