Opštinsko veće u Boljevcu usvojilo odluku o trećem rebalansu budžeta

Opštinsko veće u Boljevcu usvojilo je predlog odluke o trećem rebalansu budžeta za tekuću godinu, a u odnosu na prethodni rebalans, budžetska sredstva su uvećana za četiri procenta i iznose 770  miliona četristo hiljada dinara.

Povećanje prihoda u budžetu uslovio je priliv sredstava iz dodatnih transfera dugih nivoa vlasti, kao i povećanja pojedinih izvornih prihoda lokalne samouprave.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.