Organizacije civilnog društva u donošenju javne politike

SRBIJA, BOR – Jedan od osnovnih principa dobre uprave jeste uključivanje građana u donošenje odluka, odnosno u proces donošenja javnih politika. Građani mogu u taj proces da se uključe na različite načine, a jedan od njih je i udruživanje u organizacije civilnog društva. Nijedno moderno demokratsko razvijeno društvo ne može funkcionisati bez dobrog i razvijenog civilnog društva, kažu nadležni.

Organizacije civilnog društva (OCD) predstavljaju značajan društveni resurs – one imaju ekspertizu, ali su i stalno na terenu u kontaktu sa građanima

Na taj način OCD zastupaju i zagovaraju stavove dela građana koji imaju nameru da učine nešto bolje za svoju lokalnu zajednicu ili za društvo u celini. Kada u procesu dijaloga između OCD i javnih vlasti dođe do konsenzusa i ustanovi se da je jedna javna politika dobra i da može biti i usvojena od strane organa državne uprave, onda imamo da ta politika postaje javna na inicijativu OCD i da se ona može implementirati od strane odgovarajućeg državnog organa uz saradnju sa civilnim društvom ili u partnerstvu”, kaže direktor Kancelarije za saradnju sa cilvilnim društvom Žarko Stepanović.

On naglašava da je značajan pomak u tom pravcu napravljen usvajanjem Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa, koje su upravo oni predložili Vladi.

Sada je obaveza svakog državnog organa da na samom početku objavi polazne osnove tog dokumenta koji želi da donese, zapravo dokumenta javne politike, da objavi ex ante odnosno ex post analizu, da uključi zainteresovanu javnost u taj proces, da uključi po mogućnosti i civilno društvo u radne grupe za izradu dokumenata javne politike ili propisa i naravno na kraju ono što je i ranije bilo u našem zakonodavnom sistemu, to je da otvori javnu raspravu o tim dokumentima koji su predlozi propisa”, naglašava Stepanović.

Ono što vide kao zadatak za budućnost je veće uključivanje mladih u aktivnosti lokalnih zajednica i razvoj javnih politika.

Javna politika deo je reforme javne uprave, čiji je glavni koordinator Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu  samoupravu. Evropska Unija naročito insistira na unapredjenju kreiranja i sprovodjenja javnih politika u okviru reforme javne uprave.

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *