Planovi generalne regulacije Stola i Crnog vrha

BOR – Da bi se omogućila racionalnija organizacija, uređenje i korišćenje turističkih područja i stvorili uslovi za organizovanje kvalitetne turističke ponude borske opštine, Opštinska uprava je izradila i oglasila javni uvid u planove generalne regulacije Turističkog područja Stola i kompleksa Crni vrh.

U cilju poboljšanja turističke ponude Opština Bor je započela izradu planova generalne regulacije za planinska područja Stol i Crni vrh, kako bi se omogućilo investiranje na tim planinskim područjima. Na Crnom vrhu predviđeno je formiranje novih ski staza, od kojih će jedna biti takmičarskog karaktera, kao i kompleksa sa smeštajnim i kapacitetima za pružanje ostalih usluga, bitnih za razvoj turizma“, kaže Dragana Nikolić, zamenik načelnika Odeljenja za urbanizam Opštinske uprave Bor i ističe da je kada je reč o planinskom području Stola situacija složenija, s obzirom na to da Stol kao planina nudi više mogućnosti naročito za razvoj sportskog turizma.

Na Stolu je planirano dosta punktova, dosta staza za takve sportske aktivnosti, kao i planiranih prostora za nove smeštajne kapacitete: postojećeg planinarskog doma, ali i novih bungalova, vila, pansiona, auto – kampova, pa čak i vikend zona“,  dodaje Dragana Nikolić.

Fizička i pravna lica primedbe na nacrt plana i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Turistički kompleks Crni vrh, Opštinskoj upravi mogu dostaviti do 14. novembra, odnosno do 16. novembra za nacrt plana generalne regulacije Turističkog područja Stol. Javna prezentacija planova zakazana je za 1. novembar u 11 časova.

Planovi generalne regulacije Stola i Crnog vrha, 31. oktobar 2017 (RTV Bor)

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ZP6XsQJrpNs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.