Potpisan Protokol o saradnji Grada Bora i Agencije za zaštitu životne sredine

BOR – Protokol o saradnji koji su potpisali gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović omogućiće pravilno merenje i kontrolu koncentracije zagađujućih materija ne samo u vazduhu, već i u vodi i zemljištu. Proširenjem mernih mesta i novim ulaganjima u modernizaciju sistema monitoringa, kako je istaknuto, biće unapređen i sistem zaštite životne sredine, a samim tim i kvalitet života na području Bora. Zagađenje vazduha, po rečima Filipa Radovića ove godine je evidentirano 19 dana, ali je ipak daleko manje od onog koje je zabeleženo pre osam godina.

U tom smislu Grad Bor je uradio veliki napredak samom izgradnjom nove Topionice. Ako uzmemo za primer da je 2011. godine bilo 160 dana sa prekoračenjem zagađujućih materija u vazduhu, a da je prošle godine to prekoračenje bilo svega 11 dana onda vidimo da je to dramatičan korak napred. Ali pored toga mora se puno uložiti u unapređenje životne sredine u Boru. Naša saradnja će se prvenstveno ogledati u detekciji problema a onda ćemo se potruditi da grad Bor dobije najsavremeniju opremu u skladu sa evropskim standardima, a zatim ćemo pristupiti otklanjanju zagađenja“, rekao je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Osim modernizacije sistema monitoringa, planirana je i realizacija projekta primarne separacije otpada. Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića potpisani protokol i saradnja sa agencijom ali i ove godine veća izdvajanja iz budžeta omogućiće proširenje mernih mesta.

Memorandum je predvideo da grad Bor i Agencija sačine stategiju zaštite životne sredine, da dobijemo predloge i sugestije kako da proširimo kapacitete merenja određenih parametara kvaliteta vazduha, voda i zemljišta. Važno je istaći da smo za proširenje ovog sistema za razliku od prošlogodišnjih 2,5 miliona dinara ove godine u budžetu izdvojili 4 miliona dinara. Nama je najbitnije da kroz stručni rad agencije i naše stručne službe u narednom periodu uradimo kompletan monitoring životne sredine grada Bora, da podatke javno i transparentno prikažemo našim sugrađanima, na taj način štititmo interese naših sugrađana, štitimo zdravlje svih nas koji živimo ovde i direktnim razgovorima utičemo na zagađivaće da se smanje i otklone posledice zagađenja“, istakao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Uz postojećih osam stanica za merenje kvaliteta vazduha,započeto merenje buke i prašine u području otvaranja novog rudnika, ali i realizaciju svih planiranih aktivnosti, grad će za dobiti mogućnost celokupnog monitoringa. Upravo na osnovu kompletnih podataka, kako je istakao gradonačelnik Bora, moći će da se utiče na zagađivaće da smanje i otklone posledice zagađenja.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.