SRBIJA – Zaposleni u firmama koje su u procesu restrukturiranja, privatizacije ili stečaja, a kojima poslodavac nije uplaćivao doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, moći će o trošku države da povežu staž i da na taj način ostvare penziju. Rok za povezivanje staža radnicima koji ispunjavaju uslov za penziju, produžen je i u ovoj godini, a država im je dala još jednu šansu, uz uslov da odustanu od sudske tužbe, iako je poslednji rok za prijavu bio 31. decembar 2015. godine. Uslovi pod kojima će se staž povezivati u 2016. godini isti su kao prošle godine. Država je planirala da za 13 hiljada zaposlenih poveže staž, jer je procenjeno da ih toliko ima u preduzećima u restrukturiranju.

Staž se povezuje na najnižu osnovicu bez obzira na to koliku su platu imali, što će se onima kojima država bude povezivala staž odraziti na iznos penzije, jer će biti niži nego da im je poslodavac redovno uplaćivao doprinose. S druge strane, radnicima koji godinama ne dobijaju platu i minimalna osnovica je egzistencijalno rešenje. Zaostali neuplaćeni doprinosi poslodavcima neće biti oprošteni, jer će ih država regulisati prilikom konačnog rešavanja statusa preduzeća.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.