Pripreme za polazak u školu

BOR – Polazak u školu je veliki korak u životu deteta i predstavlja proveru njegovih intelektualnih, emocionalnih i socijalnih sposobnosti, spremnosti da prihvati obaveze i poštuje određena pravila ponašanja i rada.

Period adaptacije deteta je individualna stvar svakog deteta, zato ne treba forsirati razvoj, već treba razvijati takmičarski dug među decom, a nikako roditelja preko dece. Roditelj je važna karika u razvoju deteta i prihvatanja škole, pa je neophodno razvijati pozitivne stavove deteta prema školi, učitelju – kao osobi od autoriteta i poverenja, učenju, kao i novim prijateljima. Treba motivisati dete, predstaviti realnu sliku škole, ne idealizovati školu, a sa druge strane školu ne treba shvatiti kao bauk niti kao ustanovu koja prevaspitava lošu decu“, kaže Ivana Mladenović, psiholog u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ Bor.

Da bi moglo da izvršava zadatke koje mu škola postavlja, osim psihofizičke spremnosti, neophodno je da dete ima razvijene higijenske i radne navike.

Najbitnije je formirati radne navike od samog starta, dakle od prvog razreda. To je redovno praćenje nastave, kontinuirano učenje kod kuće, nikako kampanjski rad, redovna izrada domaćih zadataka, ali i razvijanje grafomotorike, pamćenja i koncentracije, kroz igranje roditelja sa decom“, kaže Irena Rančić, pedagog u OŠ „Branko Radičević“ Bor.

Pretpostavlja se da su higijenske navike izgrađene u pripremnom pretškolskom periodu, tako da se u školi samo nadograđuju. Red, rad i disciplina dođu na svoje kada prođe period adaptacije, pa je strepnja roditelja u ovom periodu bezrazložna i nepotrebna“, ističe Ivana Mladenović, psiholog u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ Bor.

Da bi lakše savladala eventualne prepreke, važno je kod dece razvijati samopouzdanje i samostalnost.

„Kako bi dete bilo uspešno u školi neophodno je da ima podršku roditelja i učitelja, odnosno nastavnika, kao i da roditelji razvijaju pozitivan odnos prema školi. Za uspešnost đaka veoma je važno i razvijanje samopouzdanja, pohvaljivanjem deteta od strane roditelja. Ocena ne treba da bude najbitnija roditelju već uspeh. Svaki uspeh treba pohvaliti i to bi roditelji trebalo da imaju na umu“, dodaje Irena Rančić, pedagog u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Boru.

Pripremu za školu, a kasnije i za školske aktivnosti, treba da prati pozitivno emocionalno stanje deteta jer će škola vrlo brzo postati gotovo čitav dečiji svet, koji se ne sastoji samo od lekcija i ocena. Kako je polazak u školu početak nove faze detinjstva, u svakoj porodici koja ima đaka – prvaka, upis i priprema za školu bi trebalo da budu zajednički radostan događaj!

 

Pripreme za polazak u skolu, 24. avgust 2017. (RTV Bor)

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=91FuoUO-t9Q

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *