Privatizacija JP „ŠRIF“ podelom besplatnih akcija radnicima

BOR – Poslanici republičkog parlamenta usvojili su 29. juna izmene Zakona o javnom informisanju i medijima. Njima je predviđeno produženje roka za privatizaciju medija do 31. oktobra, ali samo za medijske kuće za koje do 1. jula bude objavljen javni poziv privatizaciju. Oni će još maksimalno četiri meseca moći sa se finansiraju iz javnih prihoda.
Za ostale medijske kuće, prestaje finansiranje iz javnih prihoda, prodaja će biti obustavljena, a mediji će biti privatizovani prenosom akcija zaposlenima.
Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za privatizaciju 38 medija, među kojima nije Javno preduzeće „Štampa, radio i film“ Bor.
„Mi smo u skladu sa Zakonom o privatizaciji i Zakonom o javnom informisanju i medijima predali svu neophodnu dokumentaciju Agenciji za privatizaciju. Prema njihovim  rečima dokumentacija je kompletna, odgovara realnom sadržaju. Mi smo u međuvremenu uradili procenu kapitala sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine i to predali na vreme. Agencija za privatizaciju je objavila spisak od 38 medija koji idu u privatizaciju putem javnog poziva. U slučaju ŠRIF-a posle prvog jula počeće postupak podele besplatnih akcija radnicima koji ispunjavaju uslove propisane zakonom i Uredbom Vlade republike Srbije iz marta 2015. godine. To znači da mi idemo u privatizaciju po modelu podele besplatnih akcija.“ – kaže Vladan Novović, direktor JP „Štampa, radio i film“.
On dodaje da po zakonu ovo javno preduzeće mora da se privatizuje i da tu više nema izgovora i da su rokovi zbog tehničkih nejasnoća u zakonu produženi.
„Opredeljenje države je da izađe iz finansiranja medija. Smatram da će ovaj model privatizacije ŠRIF-a kroz podelu akcija zaposlenima biti najbolji i da ćemo tako nastaviti da radimo u interesu građana istočne Srbije, opštine Bor i Rudarsko topioničarskog basena Bor, kao što smo radili i do sada. Radnici ŠRIF-a, poslovodstvo i sindikat su saglasni da idemo ovim putem. Bitno je da imamo saglasnost Opštine Bor i svih relevantnih činilaca. Mislim da će ŠRIF opstati na zadovoljstvo pre svega naših korisnika.“ – naglašava Novović.
U izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima predviđeno je da će Vlada Srbije doneti akt kojim će bliže urediti postupak privatizacije podelom akcija zaposlenima bez naknade.
„Proces podele akcija i svojinske transformacije javnih preduzeća je nešto što je nepoznato. Mediji su imali tu sreću i nesreću da prvi tako nešto rade. Bilo je ranije transformacija društvenih preduzeća u akcionarska društva ne i javnih preduzeća. Mislim da će ukoliko radnici postignu saglasnost oko ključnih tema u funkcionisanju ŠRIF-a i drugih medijskih kuća, to biti dobar model privatizacije i da će budućnost biti dobra.“ – objašnjava Novović i podseća da su se dosadašnje privatizacije medija, posebno u istočnoj Srbiji loše pokazale, da je većina medija ugašena, a nekadašnji radnici postali socijalni slučajevi.
Drugim zakonskim rešenjima predviđena je mogućnost socijalnog programa za zaposlene koji se dobrovoljno prijave. Od 50 radnika u JP „ŠRIF“ za ovu opciju odlučilo se 16 zaposlenih.
„Mi smo juče dobili iz nadležnog ministarstva odobrenje programa koji je poslat i čekamo konačno rešenje Ministra za rad. Posle toga nastavlja se sprovođenje procedura koje podrazumeva socijalni program. Deo naših kolega se prijavio, znatno manje nego u drugim medijskim kućama. Oni nisu tehnološki višak, već su se za socijalni program odlučili na dobrovoljnoj bazi.“ – kaže Vladan Novović.
Javno preduzeće „ŠRIF“ je praktično jedina medijska kuća u Srbiji, kod koje je procenjena vrednost kapitala, čak 11 puta veća od obaveza.
Inače, izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima predviđeno je da će medij, u slučaju da zaposleni ne prihvate prenos akcija bez naknade, prestati da postoji i brisaće se iz Registra medija.
[iframe frameborder=“0″ width=“600″ height=“450″ src=“//www.dailymotion.com/embed/video/x2w1tfy“ allowfullscreen ]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.