Procena uticaja projekta proširenja topionice u Boru na životnu sredinu

BOR – Kompanija „Srbija Ziđin Koper“ podnela je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu planiranih zemljanih radova neophodnih zbog povećanja kapaciteta topionice bakra, objavljeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zaštite životne sredine.

Na javni uvid je stavljen projekat pripremnih radova, odnosno iskopa neophodnog za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju topionice u okviru kompleksa Srbija Ziđin Koper na tri parcele u industrijskoj zoni.

Na osnovu priložene planske dokumentacije kompanija Ziđin namerava da u narednom periodu poveća kapacitet postojeće fleš smelting peći sa 80 na 200 hiljada tona godišnje, da poveća kapacitet i izgradi dodatne objekte Fabrike sumporne kiseline, kao i da rekonstruiše i dogradi postojeće konvertorske hale u kojima će biti smeštena tri nova konvertora sa sistemom za prikupljanje i odvođenje gasova nastalih u procesu proizvodnje.

Ne očekuje se veća rekonstrukcija postojeće fleš smelting peći, već je u planu postavljanje još jednog sistema za šaržiranje i dodatnog sistema za hlađenje zbog očekivanog većeg toplotnog opterećenja. U fabrici sumporne kiseline planirano je proširenje kapaciteta jer postojeći nisu dovoljni da prerade gasove koji će biti prikupljani iz konvertorske hale i iz zone anodnog livenja. Takođe, prema priloženoj dokumentaciji u planu je izgradnja novog postrojenja za elektrolizu sa 560 ćelija za elektrolizu i laboratorije koja će biti zadužena za pripremu i analizu tečnih i čvrstih uzoraka i novog postrojenja za tretman otpadnih voda iz fabrike sumporne kiseline, a nakon tretmana one će se ponovo koristiti u procesu proizvodnje.

Javni uvid u dokumentaciju i mišljenja mogu se dostaviti ministarstvu do 27. decembra, a sadržina dokumenata može se preuzeti na zvaničnom sajtu ili direktnim uvidom u prostorijama Ministarstva za zaštitu životne sredine svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *