Rad javnog sektora i izgradnja nove toplane najvažnije teme

BOR –Najveća polemika među odbornicima na 24. zasedanju Skupštine Grada Bora vodila se prilikom usvajanja projekta o javno privatnom partnerstvu za izgradnju, finansiranje i održavanje toplane na biomasu namenjene isporuci energije Gradu Boru, kojim se menjaju dve odredbe u odnosu na plan koji je prethodno usvojen. Na osnovu preporuka i sugestija Kancelarije za javna ulaganja Republike Srbije, ovim projektom je tačno određena lokacija nove toplane na prostoru magacina Centroistoka. Takođe, prema novom projektu varijabilni deo naknade može se smanjiti ili povećati u zavisnosti od promene cene energenta na tržištu.

Odbornici opozicije su istakli bojazan da će korišćenje drvne mase u novoj toplani doprineti znatno osiromašenju šumskog fonda na području grada.

Izveštaje o radu javnog sektora u Boru u prethodnoj, kao i u prvoj polovini tekuće godine je prihvatila većina odbornika. U 2020. godini najveće gubitke imali su borska „Toplana“ 264 miliona dinara i „Vodovod“ 93 miliona, a pozitivno su poslovali JP za stambene usluge  i JKP „3. oktobar“. U prvih šest meseci ove godine dobit od 16 miliona dinara ostvario je „Vodovod“, dok je Stambeno bilo u plusu sa pet miliona. Ostala preduzeća bila su negativna, najviše „Toplana“ sa 184 miliona dinara gubitka.

Zeleno svetlo obornika borskog lokalnog parlamenta dobio je i  izveštaj o izvršenju budžeta Grada Bora u prvih šest meseci ove godine. On je realizovan u iznosu od milijardu 298 miliona dinara od planirane dve milijarde 278 miliona, što je blizu 57 procenata ostvarenja ukupnog budžeta grada.

Mišljenje predstvanika opozicionih stranaka je da bi Grad Bor morao imati više sredstava na raspolaganju s obzirom, kako je naglašeno, na izuzetne poslovne rezultate rudarske kompanije Ziđin, a na osnovu rudne rente.

Odbornici su se saglasili i na odluku da se Javno komunalno preduzeće za stambene usluge zaduži menicama za isplatu uglja dobavljačima „Toplane“ za prošlu grejnu sezonu u iznosu od 196 miliona dinara i da se Toplana za ovu godinu za ugalj zaduži menicama u iznosu od 300 miliona.

Dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor i Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane Crni Vrh, kao i Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, su takođe prihvaćeni skupštinskom većinom na 24. zasedanju u Boru.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.