Radnici Direkcije za izgradnju Bora prelaze u Opštinsku upravu

BOR – Na sednici Skupštine opštine Bor, koja je zakazana za 21. novembar, pred odbornicima će se naći i predlog izmena i dopuna Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Bor, kao i predlog izmena i dopuna Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine Bor. Ove administrativne promene neophodne su kako bi Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Bora“ bilo ugašeno, a zaposleni imali mogućnost da iz Direkcije pređu u Opštinsku upravu. Osim zbog zakonskih odredbi prema kojima direkcije više ne mogu biti indirektni korisnici opštinskog budžeta, Direkcija će biti ugašena i zbog onih koje nalažu da mnoge nadležnosti koje je ovo preduzeće obavljalo, zapravo može da obavlja samo Opštinska uprava.

 „Od delatnosti koje je praktično obavljala Direkcija za izgradnju Bora, lokalna samouprava po zakonu, ne može samo da upravlja lokalnim putevima i ulicama i ne može se baviti prostornim planiranjem. Ako se osvrnemo na ono što su direkcije, posebno naša, u prethodnom periodu radile, videćemo da se prostornim planiranjem ona nije ni bavila. To javno preduzeće mora po zakonu obavljati delatnost od javnog interesa, a da bi se bavila tim poslovima mora biti kadrovski i tehnički spremna, što je u slučaju naše Direkcije zaista malo teže obzirom da znamo kakva je kadrovska struktura u samoj Direkciji s jedne strane, a sa druge oni tehnički zaista nisu opremljeni da bi samostalno mogli da obavljaju bilo koju od ovih delatnosti. Takođe, Direkcija se nikada nije bavila uređivanjem građevinskog zemljišta, nikada nije predložila ni jedan nacrt programa uređivanja građevinskog zemljišta. Uglavnom se bavila sprovođenjem javnih nabavki koje su se odnosile na tekuće popravke i održavanje ili pak na bilo koje druge kapitalne investicije u ime Opštine. Po Zakonu o javnim nabavkama to je izvorna nadležnost organa Opštine i ne može je niko drugi sprovoditi. Još jedna stvar, Direkcija je obavljala vrstu nadzora nad izvršavanjem ugovora o poverenim komunalnim delatnostima, što je takođe nadležnost Opštinske uprave. Ni jedno javno preduzeće ne može kontrolisati rad drugog preduzeća“ – istakla je Ljubinka Jelić, načelnik Opštinske uprave u Boru.

 U narednom periodu, nadležnosti Javnog preduzeća „Direkcija za igradnju Bora“, preuzeće novoformirano Odeljenje za planiranje i razvoj Opštinske uprave u Boru. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u lokalnoj administraciji biće povećan sa sadašnjih 144 na 171, odnosno za broj zaposlenih u Direkciji za izgradnju Bora.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *