Reforma – put do kvalitetnijeg obrazovanja

BOR – Uvođenje inkluzije u obrazovni sistem 2009. godine i njeno decenijsko sprovođenje imalo je dobre strane i sa stanovišta dece sa smetnjama u razvoju i sa stanovišta šire društvene zajednice. Shodno obavljenim analizama i postignutim rezultatima, a pre svega potrebama dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, u izradi nove strategije iz ove oblasti za period od 2020. do 2030. godine biće postavljeni novi prioriteti.

Zajednica škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije je prepoznata kao ozbiljan partner i nalazi se u timu zajedno sa pomoćnicima i ministrom na izradi strategije. Ovom poslu ćemo biti ozbiljno posvećeni kako bi se ispravile sve greške i pogrešni koraci iz prethodnog perioda i deca dobila kvalitetno obrazovanje“ kaže Silvana Plavšić, Zajednica škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije.

Prošle godine je formirana radna grupa koja se bavi  racionalizacijom i optimizacijom škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Ciljevi su nova programska rešenja za srednjoškolce i načini finansiranja, rana intervencija i prevencija, osnivanje resurs centara i međusektorsko povezivanje.

Šta znači resurs centar. To znači da škola za obrazovanje ne menja svoju delatnost, ta delatnost ostaje suština rada, ono što se menja jeste da se proširuju usluga koje škola može da pruži. Obrazovanje je u okviru prosvete, ali kada uđete u ranu intervenciju to je oblast koja pripada ministarstvu zdravlja, a kada govorimo o smeštaju to je oblast koja pripada Ministarstvu rada. Međusektorsko povezivanje je zato neminovno. Ono nije samo prioritet već je imperativ da bi mogao da se formira Resurs centar“ dodaje Silvana Plavšić, Zajednica škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije.

Zajednica obuhvata 45 škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, postoji već četiri godine, a dobri rezultati rada ogledaju se kroz Zakon o udžbenicima, program Dositej, kao i besplatne udžbenike za decu sa smetnjama.

Za ove četiri godine koliko postojimo, po pitanju dece sa smetnjama u razvoju, urađeno je više nego u poslednjih 50 godina.  Zajednica okuplja sve škole i tim defektologa stručnih ljudi koji su shvatili da smo mi ti koji treba da daju predloge, da je struka ta koja treba da da predlog kvalitetnoj reformi i ne sećam se da postoji i jedan predlog koji nije ušao u zakon ili nije prihvaćen. Kada pričamo o deci sa smetnjama o razvoju treba sagledati sve da dete ostane u porodici, u tom svom okruženju, treba ispitati sve resursne potencijale da dete ostane tu. Veoma je važna i rana prevencija i intervencija“ ističe Silvana Plavšić, Zajednica škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije

Kako ističe Silvana Plavšić početku izrade akcionog plana prethodila je sveobuhvatna analiza, da bi se došlo do najboljih rešenja i da bi sva deca bez obzira gde žive i koju školu pohađaju, dobila najkvalitetnije obrazovanje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.