Reorganizacija RTB Bor Grupe do kraja juna

BOR – Reorganizacija RTB-a Bor i spajanje njegova četiri zavisna preduzeća u jedno biće sprovedeno najkasnije do 30. juna ove godine, kažu kombinatu bakra Bor.

Time će imovina, ali i dugovi, Rudnika bakra Bor, Rudnika bakra Majdanpek, Topinice i rafinacije bakra i Matičnog preduzeća, preći u vlasništvo novog, jedinstvenog preduzeća. Takođe, svi radnici će nastaviti da rade u jedinstvenom preduzeću, a otpuštanje neće biti, naglašavaju u RTB-u Bor.

Formiranje takvog preduzeća je i obaveza preuzeta Unapred pripremljenim planom reorganizacije usvojenim još 2016. godine. U odnosu na sadašnje stanje gde četiri pravna lica čine RTB Bor Grupu i predstavljaju poslovni kompleks, ona će biti spojena, ali će u unutrašnjoj organizaciji postojati snažna međusobna veza pošto je proizvodnja bakra fazna. Tok proizvodnje i osnovnog poslovanja se neće menjati niti će biti racionalizacije broja zaposlenih, jer će svi nastaviti da rade u RTB-u, u skladu sa Zakonom o radu.

Nacrt plana o statusnoj promeni sadrži ličnu kartu RTB-a Bor i taj dokument treba da bude oglašen i dostupan javnosti najmanje 30 dana pre donošenja odluke o statusnoj promeni. Njegovim objavljivanjem na sajtu kompanije i Agencije za privredne registre 30. marta stekli su se uslovi da se sve okonča do 30. juna.

Novo, jedinstveno preduzeće biće pravni sledbenik svih prava i obaveza zavisnih preduzeća i prava njegovih zaposlenih, akumuliraće ih i nastaviti. Sa jedinstvenim preduzećem izgubiće se unutrašnji PDV i to je sa stanovišta likvidnosti, očuvanja kase i raspolaganja novcem veoma važna stvar.

Uz to, kroz postupak jedinstvene kontrole nad celim tehnološkim procesom uspešnije će se voditi proizvodnja i mnogo potpunije pratiti svaka njena faza, koje su naslonjene jedna na drugu.

Predstoji i izrada novog Kolektivnog ugovora, jer su svi važeći pojedinačni dokumenti, izuzev majdanpečkog, istekli. Zbog toga je ovo obaveza više, koja bi svakako morala da se završi u najkraćem roku, bez obzira na statusnu promenu. Stručne službe RTB-a Bor, u ime poslodavca, već analiziraju elemente budućeg Kolektivnog ugovora jer postoji intencija da on bude usvojen pre nego što se statusna promena završi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *