Seminar o upravljanju otpadom u „Hotelu Jezero“ na Borskom jezeru

0

BOR – Oblast upravljanja otpadom u Srbiji pravno je regulisana sa 16 zakona i 300 podzakonskih akata. Osim nadležnog Ministarstva, republičkih, pokrajinskih i organa lokalnih samouprava, u očuvanju životne sredine, kontroli i nadzoru otpada, u 134 grada i opštine neposredno je angažovano blizu 200 inspektora. Ono što je primetno u praksi međutim, jeste da u oblasti upravljanja otpadom i dalje ima brojnih problema pre svega u neusklađenosti samih zakonskih rešenja sa direktivama Evropske unije, rečeno je na seminaru „Otpad – nadzor i predostrožnost“ Ministarstva zaštite životne sredine, koji se održava u Hotelu jezero na Borskom jezeru.

Srbija se na žalost nalazi daleko od evropske prakse, što se tiče upravljanja otpadom. U tome je sprečava novac prevashodno, jer su za mnoge od tokova otpada, neophodni određeni kapaciteti. Svedoci smo da mi nismo rešili ni komunalni otpad, sa kojim imamo ogromne probleme, kao i sa opasnim, veterinarskim otpadom. U svim tim oblastima mi se nismo usaglasili sa praksom kakva je u zemljama Evropske unije. Mi se trudimo da kroz implementaciju direktiva evropske unije u naše zakonodavstvo i kroz postepeno poboljšanje kvaliteta u ovoj oblasti dođemo do tih standarda, ali daleko smo od toga. Ovo je seminar za inspektore na svim nivoima, ali prisutne su i sudije, tužioci, nevladine organizacije i privreda. Mi na ovom seminaru razmenjujemo iskustva, svako gleda iz svoje perspektive kako može da poboljša trenutnu situaciju i da kroz kordinisane aktivnosti dođemo jednog dana na nivo kakav je u Evropskoj uniji“, istakao je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Željko Pantelić.

Osim o primeni Zakona iz ove oblasti, nadležni u odeljenju za upravljanje otpadom Ministarstva zaštite životne sredine, upoznali su učesnike,  sa upravljanjem medicinskim i opasnim otpadom, ali i strateškim ciljevima za unapređenje sistema upravljanja. Poslednjeg dana seminara, učesnici će se, kroz izlaganje nadležnih službe za ekologiju RTB-a Bor, na primeru borskog kombinata bakra, upoznati sa upravljanjem rudarskim otpadom, a posetiće i kompleks borskog rudnika: kafić u jami, Vidikovac, Fabriku sumporne kiseline i Flotacijsko jaloviše.

SEMINAR UPRAVLJANJA OTPADOM, 25.septembar 2018. (RTV Bor)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *