Tezge na negotinskoj pijaci po staroj ceni

Negotin – Cene zakupa tezgi na negotinskoj Zelenoj pijaci (zelenoj, cvetnoj, mlečnoj i zanatskoj), za sezonu 2017/2018. ostale su nepromenjene, pa tako zakupci zainteresovani za prodaju poljoprivrednih i zanatskih proizvoda i cveća i dalje, u tu svrhu, izdvajaju 12.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Jednogodišnji zakup tezge sa korpom za prodaju lubenica i kupusa je nešto skuplji i košta 15.000 dinara, koliko i jednogodišnji zakup prostora za prodaju sadnica iz kaveza. Zakup vitrine na Mlečnoj pijaci, na kojoj su u prometu sve vrste mlečnih proizvoda, jaja, kore i proizvodi od testa (testenina), zaklana živina i mesarski proizvodi, roba koja potiče iz registrovanih objekata pod stalnom veterinarskom kontrolom je najskuplji i iznosi 18.000 dinara, sa PDV-om.

Jedino povećanje cene se odnosi na pijačnu naknadu koja od prvog februara iznosi 147 dinara. Pijačnina je usklađena sa rastom cena na malo u Srbiji (5%). Pijačna naknada ili taksa se plaća dnevno, a obavezni su da je plate svi izlagači proizvoda na negotinskoj Zelenoj pijaci.

Na tzv. novoj Zelenoj pijaci u Negotinu zakupljeno je više od 80 % svih prodajnih mesta, kojih je ukupno 310. Pijaca ima 270 tezgi za prodaju poljoprivrednih proizvoda, cveća i zanatske robe i 40 vitrina u Mlečnoj hali.

JKP „Badnjevo“ Negotin je inače još pre sprovedenih licitacija za ovogodišnji zakup u skladu sa Odlukom svog Nadzornog odbora, tražilo povećanje cena zakupa u proseku za 20%. Međutim, Opštinska vlada, a kasnije ni odbornici SO, nisu se saglasili sa zahtevom komunalnog preduzeća o povećanju cena godišnjeg zakupa tezgi, ali su zato dali saglasnost na Odluku o povećanju dnevne pijačne naknade.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *