U Fondu za ekologiju Opštine Majdanpek – 55 miliona dinara

MAJDANPEK- Po pribavljenoj saglasnosti od Ministarstva zaštite životne sredine, Opštinsko veće Majdanpek donelo je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u ovoj godini. Ukupno 55 miliona dinara biće obezbeđeno od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Najviše para, 30 miliona dinara, programom je predviđeno za unapređenje integralnog sistema upravljanja otpadom, u okviru čega je planirana nabavka specijalizovane opreme, u skladu sa potrebama komunalnih preduzeća. Deset miliona dinara biće usmereno na uređenje i razvoj javnih i drugih površina i objekata, uklanjanje divljih smetlišta, zamenu postojećih, ekološki neodrživih svetiljki i  izgradnju sistema prefiltracije u fabrici vode u Donjem Milanovcu. Sredstvima budžetskog fonda Opštine Majdanpek za zaštitu životne sredine biće finansirana i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju toplane, sa zamenom postojećih kotlova na mazut na kotlove koji će raditi na drvni pelet, a određena sredstva biće dodeljenja i  kao podrška projektima civilnog društva u oblasti ekologije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.