Vremenski uslovi umanjili proizvodnju na Kriveljskom kopu

BOR – Za 22 dana marta rudari površinskog kopa Veliki Krivelj otkopali su više od 582 hiljade tona rude sa prosečnim sadržajem metala 0,254 odsto, što je dalo blizu 1.500 tona bakra u rudi. Uklonjena je i 541 hiljada tona jalovine, odnosno izvađeno ukupno više od milion tona iskopina. Nepovoljni vremenski uslovi: obilnije snežne padavine i temperatura od minus 10 do plus 15 stepeni, koja je uslovila otapanje snega, a samim tim i loše stanje puteva, elektromreže i vlažnost transportnih traka, uprkos borbi rudara, da se otklone kvarovi i ostvare bolji rezultati, umanjili su proizvodnju na kriveljskom kopu. Iako im vremenske prilike i dalje ne idu na ruku, održavanje puteva, mreže i transportnog sistema prioriteti su zaposlenih, kako bi do kraja meseca i tokom aprila, uspeli da postignu veću proizvodnju. Usled otapanja snega, u toku je ojačavanje zaštitnih obodnih kanala kako bi se sprečilo da se voda slije na dno kopa, potopi pumpe i oteža kopanje rude sa donjih etaža. U toku je i održavanje puteva raskvašenih vlažnim snegom, kao i otklanjanje proboja na elektromreži. Cilj je da se održi raspoloživost prateće mehanizacije i spreče proboji, kako bi se podigla proizvodnja i do kraja meseca ostvarili bolji proizvodni rezultati. Većim zalaganjem radnika i dobrom organizacijom na kopu su nastojali da prevaziđu probleme koje je donelo zimsko vreme na kalendarskom početku proleća. Proizvodni proces protekao je bez udesa, havarija i povreda ljudi, a stabilno je radilo i odvodnjavanje, uprkos velikom prilivu i hladnoćama. Kako kažu nadležni na Površinskom kopu Veliki Krivelj pažljivo se prati i vodostaj Kriveljske reke, kako zbog blizine kopa, tako i kolektora.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.