Za ekologiju u Majdanpeku 41 milion dinara

MAJDANPEK, DONJI MILANOVAC- Iznos sredstava za realizaciju Programa zaštite životne sredine u Majdanpeku, uvećan je rebalansom opštinskog budžeta sa  29,8 na 41 milion dinara. Sredstva od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, namenski će biti utrošena za realizaciju aktivnosti iz oblasti ekologije: za uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja otpadom, odnosno nabavku vozila za odvoženje komunalnog otpada, kamiona kipera sa priključnim mašinama i kupovinu kontejnera predviđeno je 16,2 miliona dinara, dok će 18 miliona biti usmereno na  uređenje javnih i drugih površina, sanaciju fekalne kanalizacije i kolektora u Majdanpeku i Donjem Milanovcu, izgradnju prethodnog taložnika u donjomilanovačkoj fabrici vode radi smanjenja zahvatanja sirove vode iz Dunava, kao i sanaciju postojećih divljih deponija i prevenciju nastanka novih na teritoriji opštine Majdanpek.

Dva miliona dinara biće utrošena na rešavanje problema upravljanja otpadom na regionalnom nivou i 4,8 miliona za izradu planske dokumentacije za područja pod posebnim režimom zaštite.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.