Zloupotreba ovlašćenja ili zaštita interesa deteta?

0

BOR – Ako proceni da je dete ugroženo porodičnim prilikama, Centar za socijalni rad ima pravo da se, pod određenim uslovima, umeša u odnose između roditelja i deteta. Ovo pravo mu daje Porodični zakon.

Centar za socijalni rad kao organ starateljstva je u obavezi da osigura bezbednost deteta i pruži podršku porodici. U slučaju procene da je dete ugroženo porodičnim prilikama Centar ima obavezu i pravo da pre važeće sudske odluke koja reguliše roditeljsko pravo, donese odluku o izdvajanju deteta iz primarne porodice u roku od 24 časa i da roditelju koji je vršio roditeljsko pravo ovo pravo privremeno suspenduje. Nakon toga, ako nalažu potrebe i procene, pokreću se dalji sudski postupci“, kaže Mirjana Mitrović, direktor Centra za socijalni rad u Boru.

Detetu koje je izmešteno iz primarne porodice se određuje privremeni staratelj: srodnička, hraniteljska porodica ili Centar za socijalni rad. Mera traje sve dok se ne otklone rizici ili dok se nekim drugim sudskim postupcima ne donese neka drugačija mera. Zaštita deteta je uvek na prvom mestu i procenjuje se šta je za njega u tom momentu najbolje.

Uvek je indikacija za smeštaj interes deteta, kako bi se obezbedila sigurnost i osigurala bezbednost deteta. Tom prilikom se vodi računa u koju sredinu će dete biti smešteno, a ako postoje srodnici da to bude pre svega srodnička porodica, jer su to lica koja su detetu bliska i postoje emotivne veze. Srodnička porodica nije isto što i hraniteljska. Srodnici ne primaju nadoknadu za smeštaj ukoliko nisu ujedno i srodnički hranitelji. Oni mogu da brinu o detetu ali bez nadoknade. Starateljstvo koje se dodeljuje Centru za socijalni rad po službenoj dužnosti obavlja socijalni radnik i takođe se ne plaća dodatno“, ističe Mirjana Mitrović.

Izmeštanje deteta iz primarne porodice je mera za kojom Centar za socijalni rad kao organ starateljstva poseže u situacijama samo ako se ustanovi da je ugrožena bezbednost deteta.

To su situacije kada je dete ugroženo postupcima roditelja koji vodi neposrednu brigu o njemu, a mogu biti različiti postupci u vidu različitih oblika nasilja, zanemarivanja deteta. To su oni postupci kojima se ozbiljno ugrožava pravilan razvoj deteta, spokojstvo deteta, bilo koji vidovi zloupotrebe deteta, manipulacije nad detetom, pritisci, sve ono što može da naruši fizički integritet ili duševno zdravlje. To mogu biti psihičko, emocionalno nasilje i drugi različiti oblici koji nanose štetu detetu“, ističe Mirjana Mitrović, direktor Centra za socijalni rad u Boru.

Prioritet Centra za socijalni rad jeste da dete ostane sa svojim roditeljima, ili da se, ako je već izdvojeno iz svoje porodice, što je pre moguće vrati u nju. Tek ako život s roditeljima nije moguć, ili Centar proceni da nije u interesu deteta, razmatraju se druge mogućnosti. Dete od roditelja može trajno da odvoji samo Sud, i to u tačno određenim slučajevima.

 

Zloupotreba ovlašćenja ili zaštita interesa deteta?, 22. septembar 2017. (RTV Bor)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *