Brže do građevinskih dozvola

BOR, BEOGRAD – Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji omogućeno je da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, a građevinska dozvola za pet, dok je do sada taj rok bio 240 dana. Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje od 1. marta, do kada će lokalne samopurave biti osposobljene za primenu tog sistemskog zakona. Na sastanku sa predstavnicima lokalnih samouprava, ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla je da će Ministarstvo u svakom pogledu pomoći gradovima i opštinama da počnu primenu zakona i tako što pre privuku investitore.

„Načelnici uprava ili radne grupe svih lokalnih samouprava u Srbiji zaista moraju da budu potpuno osposobljeni, kako bi svaki potencijalni domaći ili strani investitor građevinsku dozvolu dobio za manje od mesec dana. Osim radionica, uputstava koje ćemo pripremiti, zatim stalne, kontinuirane edukacije, formiraćemo i SOS telefone za njih. Napravićemo i rang listu lokalnih samouprava, odnosno gradova i opština koji prvi budu u potpunosti primenjivali zakon, jer mislimo da je taj podatak investitorima veoma značajan, a one će se tako praktično takmičiti međusobno. Za nas je to veoma značajan korak, jer bez njega ne možemo govoriti o elektronskoj građevnskoj dozvoli“
– istakla je Zorana Mihajlović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Sastanku u Narodnoj skupštini u Beogradu prisustvovali su i predsednik opštine Bor Živorad Petrović, predsednik Skupštine opštine Dušan Marković i predstavnici Opštinske uprave. Živorad Petrović istakao je ovom prilikom da je Opština Bor završila organizacione pripreme za primenu zakona.

„Nakon stupanja na snagu Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, u Opštini Bor izvršili smo organizacione pripreme u okviru Opštinske uprave. U Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove formirali smo organizacionu jedinicu – Odsek za urbanizam, komunalne i građevinske poslove. Zadatak ovog Odseka je da sprovodi objedinjenu proceduru za izdavanje lokacijskih uslova, upotrebnih i građevinskih dozvola. Smatram da se zakonom propisani rok može ispoštvati jer smo mi u Boru neke građevinske dozvole i izali za nekoliko dana. Dozvole kompaniji „Lidl“ i RTB-u Bor izdate su za pet dana, u istom roku izdata je i dozvola za mini hidroelektrane u selima Zlot i Metovnica, dok su dozvole za izgradnju nekih verskih objekta izdate u danu podnošenja zahteva“
– rekao je Živorad Petrović, predsednik Opštine Bor.

Novina Zakona o planiranju i izgradnji jeste i učešće različitih subjekata u formiranju zakonskih odredbi. Sastanku sa gradonačelnicima i predsednicima opština prisustvovali su i predstavnici USAID-a, GIZ-a i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ovom prilikom potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalne konferencije gradova i opština. Kako je istaknuto, opštine u Srbiji na različitom su stepenu pripremljenosti za primenu Zakona, pa je saradnja svih činioca neophodna.

„Nama je veoma značajno da smo po prvi put učestvovali u pripremi Zakona. Kapacitet Stalne konferencije gradova i opština u ovom slučaju će biti iskoršćen za seriju radionica, a koristićemo i svu pomoć koju dobijemo od Ministarstva da nivo primene Zakona bude što ujednačeniji u svim delovima zemlje“
– rekao je Zoran Perišić, predsednik Stalne konferencije gradova i opština.

Postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju sprovodiće se u objedinjenoj proceduri, na jednom mestu, od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole. Predstavnici manjih opština ističu da je značaj ovog Zakona jasan i da će dolazak investitora poboljšati život u tim sredinama, ali i da je lokalnim samoupravama potrebna pomoć Ministarstva.

„Ovo je posebno značajno za male opštine, kao što je i Kladovo. Saradnjom sa Ministarstvom i seminarima koji počinju u februaru pomoći će se implementacija Zakona. Na ovaj način sve službe biće detaljno upućene, jer zaista je problem u manjim sredinama nedostatak stručnog kadra, a znamo da smo obavezni da do 1. januara 2016. godine omogućimo izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem. Zaista je potrebno dosta rada i dosta razumevanja, a posebno saradnje između Ministarstva i lokalnih samouprava. Nadam se da će to omugućiti i građanima i investitorima brži i efikasniji rad“ – kaže Radovan Arežina, predsednik Opštine Kladovo.

„Očekujemo ono što Zakon i želi da pruži svim lokalnim samoupravama, pa i Boljevcu. Krajnji cilj jesu brže investicije, bolji uslovi za investiranje, brže izdavanje građevinskih dozvola i samim tim brža gradnja. Tako će biti omogućeno i zapošljavanje ludi u novoizgrađenim objektima i bolji život svih građana“ – dodao je Nebojša Marjanović, predsednik Opštine Boljevac.

Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksi za dobijanje građevinske dozvole, unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora, povećanje učešća građevinarstva u bruto domaćem proizvodu sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017. godini, povećanje ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi.
[iframe frameborder=“0″ width=“560″ height=“315″ src=“//www.dailymotion.com/embed/video/x2fh3je“ allowfullscreen ]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.