Đerdap – močvarno područje od svetskog značaja

ĐERDAP – Sekretarijat Ramsarske konvencije, Konvencije o vlažnim područjima, usvojio je nominaciju Đerdapa za upis na Listu međunarodno značajnih vlažnih staništa. Nominaciju je koordiniralo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, na osnovu nominacione studije koju je uradio Zavod za zaštitu prirode Srbije. Ovim proglašenjem je područje Nacionalnog parka „Đerdap” steklo još jedan vid međunarodne zaštite, nakon proglašenja za Geopark, u istoj godini.

Dunav sa Đerdapskom klisurom predstavlja migratorni put mnogih vrsta ptica, a po svom značaju na tom putu se izdvaja lokalitet Mala Vrbica, zbog čega je i uključen u Listu međunarodno značajnih područja za ptice (IBAs), područja definisanih u okviru programa koji na svetskom nivou vodi međunarodna organizacija BirdLife International. Osim ptica, zaštitom su obuhvaćeni i vode, vazduh, biljke, ali i druge životinje na ovom području koje su bliske vodenim sistemima. Tu su 23 vrste vodozemaca, preko 170 vrsta ptica, najviše gnezdarica“, naglasio je Saša Nestorović, stručni saradnik u JP „Nacionalni park Đerdap“.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je utvrdio preliminarnu listu od 68 potencijalnih Ramsarskih područja u Srbiji, a njihova zaštita postaje sve važniji segment jačanja ekološke mreže i pripreme za Evropsku mrežu prirodnih dobara.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *