Ekonomska nezavisnost žena

SRBIJA – Ekonomska nezavisnost žena predstavlja jedan od najvažnijih uslova da žena bude ravnopravna u društvu. Žensko preduzetništvo i osnaživanje žena kroz jačanje njihove uloge u privredi predstavlja značajan ekonomski potencijal i doprinosi razvoju svake zemlje. Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama, najznačajniji dokument u oblasti zaštite njihovih prava, između ostalog se odnosi i na zaštitu pripadnica nežnijeg pola prilikom zapošljavanja i na radnom mestu. U Srbiji se na ovu oblast jednakosti odnosi niz zakonskih akata, od Zakona o radu, preko Zakona o sprečavanju diskriminacije do Zakona o ravnopravnosti polova. Iako su žene i dalje ugrožene i uglavnom ih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima više, primena ovih zakona doprinela je , između ostalog lakšem izboru žena na rukovodeće mesto u firmi.

Značaj ekonomske nezavisnosti žena je neosporan, ali ga nije lako primeniti u praksi. Prema podacima borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na području borskog okruga, od ukupno 9113 osoba na evidenciji, više od polovine su žene. Na teritoriji grada Bora od 4018 nezaposlenih, ženskog pola je 2521 osoba, što je više od 60 odsto.

Kako bi pomogla nezaposlenim ženama da nađu ili započnu posao i ove godine je u pojedinim konkursima za sredstva, prednost data nežnijem polu kao teže zapošljivoj kategoriji stanovnika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.