Javna komunalna preduzeća u Srbiji u krizi

0

BOR – U komunalnoj delatnosti u Srbiji radi oko 70.000 ljudi i registrovano je više od 360 preduzeća koja se isključivo bave ovim poslovima. Preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava su u funkciji javnih firmi. Njima se poveravaju određeni poslovi, finansiraju se uglavnom iz lokalnih budžeta, a prihoduju i prodajom proizvoda i obavljanjem usluga. Međutim, sve njih muče isti problemi, pre svega niske zarade, zastarela oprema, loši uslovi rada i višak radne snage, čulo se na sastanku predstavnika Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti sa gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem.    

Već 10 godina zaposleni u komunalnom sektoru su u najnepovoljnijem položaju u odnosu na ostale delatnosti. Procenat povećanja plate ovde nije srazmeran visini rasta zarade u drugim granama javnog sektora, tako da su komunalci čuvari socijalnog mira i amortizeri socijalnih gibanja. I pored niskih zarada ova delatnost se održava. Ona odražava kvalitet i standard života svih građana, korisnika usluga ne samo u ovom nego i u svim gradovima u Srbiji. Treba nešto promeniti, sindikati sa stanovišta rada i socijalnog dela, osnivač sa stanovišta potrebnih sredstava koji su nužni za minimum održanja sistema, a na korisnicima usluga je da redovno izmiruju svoje obaveze da bi imali kvalitetnu uslugu„, naglasio je Milan Grujić, predsednik Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti Srbije.

Komunalni sistem je složen i zahteva održiv razvoj. Nešto što je primereno potrebama grada odnosno korisnika usluga. Da se prati tehnološki razvoj, kao i da se poboljšaju uslovi rada. Sindikat bi trebalo da ima zaštitničku ulogu, da predstavi interes radnika… Međutim, interes kapitala je suroviji i ima malo razumevanja za potrebe radnika. Dijalog i razumevanje su i ovde od presudnog značaja za poboljšanje statusa zaposlenih, rečeno je na sastanku.

Gotovo identične probleme kao i njihove kolege u Srbiji imaju i komunalci u susednoj Hrvatskoj, gde su komunalne delatnosti prepuštene u ruke privatnom sektoru.

Kod nas u Hrvatskoj se pokušava na sve moguće načine, osim vode koja je zaštićena kao opšte dobro, da se sve komunalne delatnosti realizuju na tržištu. Mislim za taj cijeli sistem da neće biti održavan kao do sada. Da će se manje ulagati u sredstva i uvjete rada. Tako da će to biti jedan minus u privatizaciji koja slijedi „, rekao je Radovan Tadej, tajnik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim djelatnostima Hrvatske.

Bor je uzet kao pozitivan primer kako bi trebalo da funkcioniše javni komunalni sektor u jednoj gradskoj sredini.

Gradska uprava u Boru je među prvima u Srbiji prihvatila obavezu na osnovu Kolektivnog ugovora komunalaca i javna preduzeća su obezbedila solidarne pomoći koji su Država odnosno sindikat komunalaca i nadležno Ministarstvo potpisali. Mi ćemo iz godine u godinu izdvajati finansijska sredstva u skladu sa mogućnostima budžeta grada, a ona su sasvim dovoljna da povećamo standard zaposlenih u našim javnim preduzećima, kao i da se te firme razviju da bi interes Borana bio na prvom mestu“, istakao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Kako je rečeno, rukovodstvo Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti nastoji da u pregovorima sa Vladom Srbije obezbedi bolje uslove za poslovanje javnih preduzeća, kao i da zaustavi smanjenje broja radnika u preduzećima koja posluju dobro i imaju nedovoljan broj radnika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *