Koristi i štete rudarskih otpadnih  voda

BOR-Otpadne vode, koje se stvaraju u procesu proizvodnje i prerade rude bakra imaju negativan uticaj na ekologiju, ali sa stanovišta ekonomije za kompaniju mogu biti korisne.

„Oticanjem otpadnih voda iz TIR-a i tri borska rudnika godišnje se gubi oko hiljadu tona bakra, a njihovim prečišćavanjem i vraćanjem i ponovni proces proizvodnje, koristi su višestruke, rekao je na okruglom stolu“, povodom ekoloških dana Bora, prof dr Velizar Stanković sa Tehničkog fakulteta.

Postoje razne tehnologije prečišćavanja otpadnih voda. Jedna od najstarijih je cementacija koja je nekada imala značaj, sada je, međutim, prevaziđena. U međuvremenu razvile su se druge tehnologije, a jedna od najvažnijih je biosorpcija, koja koristi biomasu u te svrhe.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.