„Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici“

BOR – Bolja primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, samim tim pružanje hitne, delotvorne i adekvatne zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela osnovni je zadatak projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji“, koji realizuju Ujedinjene nacije i Vlada Republike Srbije. Tim povodom, u Boru je za predstavnike nadležnih službi i ustanova na lokalnom nivou održan jednodnevni seminar „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici“.

Multisektorska saradnja proizilazi iz Istanbulske konvencije i jako je dobro što je zakonodavac prepoznao taj način, jer postoji zakonska obaveza da sarađuju policija, tužilaštvo, Centri za socijalni rad, Sudovi svih nadležnosti. Na taj način, lakše se dolazi do rešenja za odgovarajući problem, te je to nešto što može da doprinese suzbijanju ove pojave“, kaže prof. dr Emir Ćorović, sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Kao deo brojnih aktivnosti koje Ujedinjene nacije u saradnji sa Vladom Republike Srbije realizuju, uz veliku podršku Ministarstva pravde, jeste i projekat kojim će se, ne samo u teoriji, već i praktično obezbediti bolja primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

“Ono čega smo mi bili svesni, kao i Ministarstvo pravde, jeste da nije dovoljno doneti samo jedan zakon, nego je bitno obezbediti njegovo sprovođenje. Suština ovog Zakona jeste da žrtve treba da budu u centru intervencije svih institucija i svih partnera na lokalnom nivou. zato kroz ovu, ali i mnoge druge aktivnosti, Ujedinjene nacije pomažu različitim faktorima, različitim institucijama da sarađuju i da kroz efikasnu i efektivnu saradnju obezbede što adekvatniju zaštitu žrtava“, objašnjava ulogu UN Maja Branković Đundić, iz sektora Program UN za razvoj.

Kao karike u lancu primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, treba da budu podjednako uključene sve institucije i nadležni organi: policija, Centri za socijalni rad, sudovi, obrazovne i zdravstvene ustanove, nacionalna služba za zapošljavanje, kao i predstavnici tela za rodnu ravnopravnost i nevladine organizacije pri lokalnim samoupravama.

„Ja verujem u timski rad, verujem u saradnju i verujem da i nakon ovog seminara i nakon svih aktivnosti ljudi prosto žele da ta saradnja bude uspešna, i pored brojnih objektivnih problema i teškoća. Samo na taj način možemo da osim onog profesionalnog, probudimo u čoveku ljudskost“, govori za TV Bor Gorjana Mirčić Čaluković, zamenik javnog tužioca u Ministarstvu pravde RS.

Seminar „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici“, osim u Boru, održan je nedavno u Leskovcu i na Zlatiboru, a pozitivan pomak u primeni zakona evidentiran je nakon organizovanja skupa u Čačku, Užicu i Kruševcu.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *