BOR – Prema rečima odgovornih u Javnom komunalnom preduzeću za stambene usluge u Boru stepen naplate računa za komunalne usluge je na zadovoljavajućem nivou. Za sve komunalne usluge naplata računa se ostvaruje u blizu 95 procenata od ukupnog broja izdatih.

 „Stepen naplate računa građanima za usluge pojedinih borskih preduzeća je čak i 98 odsto što je jako dobro. To je presek naplate koji obuhvata i naplatu potraživanja putem izvršitelja. Inače, redovna tekuća naplata računa Boranima za komunalne usluge je slabija, oko 67 procenata. Mi smo u januaru morali da utužimo građane koji nisu izmirili dugovanja za prva tri meseca prošle godine. Sada smo u pripremi odnosno omogućavamo dužnicima koji nisu izmirili februarske račune da dođu kod nas i urade ili reprogram duga za celu prethodnu godinu ili da plate ovaj mesec da bi izbegli utuženje. Moram da kažem i to da na spisku dužnika ima i građana koji duguju za jedan mesec za jednog člana domaćinstva samo 132 dinara“, istakao je Slaviša Frišković, direktor Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge „Bor“.

Na ovaj iznos dodaće se i troškovi izvršenja i ostale sudske takse, što će značajno uvećati račun koji se mora platiti. Odbornici Skupštine grada Bora su na poslednjoj sednici doneli prepuruku za sva javna i javno komunalna preduzeća za otpis kamate na dug za komunalne usluge kojom je predviđeno da građanima koji potpišu i redovno izmiruju reprogram bude otpisana kamata, a da Borani koji redovno izmiruju obaveze imaju popust od pet odsto.

Ugovor o reprogramu duga sa građanima koji duguju čak i do dva miliona dinara. Uslovi su sledeći: do 100.000 dinara može se reprogramirati dug na 60 mesečnih rata, od 100 do 250 hiljada dinara na osam godina ili 96 rata, od 250 do 500 hiljada dinara dug će se reprogramirati na 108 rata ili 9 godina, a od 500 hiljada dinara i više na 120 meseci otplate duga. Privremeno će se otpisati kamata, ali će se na glavnicu dodati troškovi izvršenja. Primera radi, za najveći dug od dva miliona dinara za komunalne usluge, gotovo polovina su kamate na neplaćene račune“, naglasio je Slaviša Frišković, direktor Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge „Bor“.

Pre stupanja na snagu preporuke o otpisu kamate na dugovanja za komunalne usluge, neophodno je da ovu odluku usvoje Nadzorni odbori javnih i javno komunalnih preduzeća u Boru, a nakon toga da se o njima ponovo izjasne odbornici Skupštine grada, a sa njihovom saglasnošu počeće i primena ove olakšice.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *