Nasilje, ozbiljan društveni problem

0

Nasilje je u Srbiji nažalost sve izraženija pojava. Iako postoje različiti oblici nasilja, koje najčešće trpe deca i žene, javnost je uznemirena učestalošću  tragedija koje su načinili nasilnici. To je ozbiljan društveni problem koje zahteva hitno nacionalno, preventivno-represivno delovanje. Posebno zabrinjava broj femicida i znatan porast vršnjačkog, fizičkog nasilja koji predstavlja najteži oblik ugrožavanja bezbednosti.

BOR – Nasilje među decom i omladinom je sve izraženiji društveni problem. U Boru je, kažu nadležni najzastupljenije verbalno odnosno emocionalno nasilje. Mere kontrole i prevencije značajno su pooštrene kada je reč o fizičkom sukobljavanju među školskom decom. U okviru preventivnih aktivnosti sve češće se organizuju okrugli stolovi i drugi skupovi gde se govori o prevenciji nasilja, a pojačani su i časovi razredne nastave, na kojima se, između ostalog razmatra i stanje bezbednosti dece u školi i van nje.

Centar za socijalni rad u Boru je jedna od ustanova, koja u zavisnosti od vrste nasilja tesno sarađuje sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i sa policijom i tužilaštvom u njegovoj prevenciji i suzbijanju.

Centar za socijalni rad  kao organ startateljstva ima svoje nadležnosti pre svega u odnosu na roditelje. Postoje mere koje se mogu preduzimati kako bi smo roditeljima pomogli da razviju dobre roditeljske kompetencije i da unaprede postojeće kroz preventivni i korektivni nadzor roditeljskog prava. Sa druge strane, prema maloletnim počiniocima krivičnih dela primenjuju se vaspitne mere i krivične sankcije u zavisnosti od starosti i godina života“ napominje Jelena Ristić direktor Centra za socijalni rad u Boru.

Nacionalna internet platforma za prevenciju nasilja u školama „Čuvam te“,  između ostalog omogućava građanima da na jednostavan način prijave nasilje i da transparentno prate postupanje nadležnih institucija po njihovoj prijavi. Na ovoj platformi se nalaze obuke o vršnjačkom, digitalnom i porodičnom nasilju, kao i predavanja o mladima i psihoaktivnim supstancama i o zaštiti dece sa smetnjama u razvoju.

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *