Nove odredbe Zakona o poštanskim uslugama

BOR, SRBIJA – Odredbe novog Zakona o poštanskim uslugama počele su da se primenjuju od osmog novembra. Novi propis usklađen je sa zakonodavstvom Evropske unije, aktima Svetskog poštanskog saveza i zahtevima Svetske trgovinske organizacije.

Sada je povećana odgovornost operatera za štetu na pošiljkama, a jedna od najznačajnijih izmena u odnosu na dosadašnje propis tiče se slanja vrednosnih i otkupnih pošiljki. Predviđen je obavezni uvid i evidentiranje broja lične isprave pošiljaoca, tako da je za slanje paketa za koji postoji otkup obavezna lična karta. Odredbe Zakona o poštanskim uslugama ne odnose se samo na Poštu Srbije već i na sve ostale operatere koji se bave preuzimanjem i dostavom paketa u zemlji i inostranstvu, odnosno brzom poštom.

Novina je i to da će operator imati mogućnost da, ukoliko postoji sumnja da u paketu postoji nedozvoljen sadržaj, u prisustvu korisnika, otvori pošiljku i proveri njen sadržaj.

Osim opasnih i štetnih materija, predmeta koji ugrožavaju zdravlje i život ljudi, narkotika, pornografskog materijala, zakon zabranjuje slanje poštanskom pošiljkom i živih životinja, kao i proizvoda koji mogu da oštete druge pošiljke. Novac, hartije od vrednosti i vredan nakit dozvoljeno je slati samo u vrednosnim pošiljkama. Kazna za pošiljaoca koji preda za slanje nešto sa liste zabranjenih stvari kreće se do 10.000 do tri miliona dinara.

Novi zakon je predvideo i da se težna pisma smanji sa 100 grama na 50. Ostale poštanske usluge obuhvataju prijem, preradu i prevoz i uručenje paketa mase od deset kilograma u domaćem poštanskom saobraćaju kao i istu težinu u međunarodnom. Osim toga, tarifirane su i dodatne usluge.

Nova odredba je i to da korisnik može izjaviti reklamaciju poštanskom operatoru u roku od 60 dana u unutrašnjem, odnosno u roku od šest meseci u međunarodnom saobraćaju. Rok u kom je operator u obavezi da obavesti korisnika o ishodu prijavljene reklamacije sada je osam dana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *