Od danas overa potpisa kod notara

Overe potpisa, rukopisa i prepisa od marta obavljaju samo javni beležnici u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, jer su ti poslovi prešli u njihovu isključivu nadležnost, a isto važi i za overu potpisa u vezi sa predlogom kandidata za predstojeće predsedničke izbore. Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa, iz avgusta 2014. godine, predviđeno je da u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, te poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave, što je slučaj i u Boru. Javnobeležničke poslove u Srbiji obavlja 162 javna beležnika, ali i dalje postoji 12 područja osnovnih sudova za koje nije imenovan javni beležnik, pa će u njima i dalje poslove overe obavljati sudovi i opštinske uprave, kao i do sada.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.