Održana 83.sednica Gradskog veća Grada Bora

0

BOR – Ukupni prihodi u budžetu Grada Bora u prethodnoj godini iznose dve milijarde 27 miliona 747 hiljada dinara, a ukupni rashodi dve milijarde 316 miliona 22 hiljade. Zabeležen je deficit više od 288 miliona dinara i pokriven je sredstvima neraspoređenog viška prihoda i primanja i prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina, čulo se na sednici Gradskog veća Grada Bora.

U cilju priprema za poveravanje delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na području Bora po modelu javno-privatnog partnerstva na period od 15 godina, članovi Gradskog veća su se saglasili i na predlog rešenja konačnog Nacrta javnog ugovora za poveravanje ove komunalne delatnosti.

Nakon tendera, koji je trajao 55 dana izabran je javno-privatni partner. To je dosadašnji prevoznik „Bortravel“. Ugovor definiše sve odnose između partnera, a pre svega štiti interese građana koji koriste prevoz. Od kašnjenja, izgradnje stajališta do kvaliteta vozila koja saobraćaju. Sve je to uneto u Nacrt projekta„, napomenuo je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Za pravna lica i preduzetnike u gradu kojima je u proteklom periodu bilo onemogućeno da rade ili su radili sa skraćenim radnim vremenom zbog odluka i mera nadležnih usled epidemije korona virusa, od juna do septembra ove godine predviđa se 99 procenata umanjenja lokalnih komunalnih taksi, kao i naknada za korišćenje javnih površina. Članovi veća su prihvatili i predlog odluke o izmeni odluke o izradi plana detaljne regulacije područja vetroelektrane „Crni vrh“, potom predlog odluke o izmenama i dopuni odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor. Saglasnost je data i na predloge rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na području grada Bora, kao i Radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece. Zbog postignutih vrhunskih sportskih rezultata u streljaštvu, koji su doprineli afirmaciji Grada Bora u Srbiji i inostranstvu, predloženo je da Ustanova Sportski centar „Bor“ ponese ime Bobane Momčilović Veličković.

Na sednici veća, većnici su podržali predlog rešenja o razrešenju i postavljenju Gradskog pravobranioca Grada Bora. Predloženo je da se funkcije razreši dosadašnji pravobranilac Bosa Janaćković, diplomirani pravnik iz Bora, a imenuje Milena Strojić, takođe diplomirani pravnik iz ovog grada.

Konačnu reč o svim predlozima odluka i rešenja daće odbornici na 21. sednici Skupštine Grada Bora, u petak, 21.maja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *