Opštinsko veće o strateškim dokumentima

BOLJEVAC – Sve ustanove, čiji je osnivač lokalna samouprava su i tokom prošle godine realizovale svoje programe u skladu sa važećim epidemijskim uslovima. U Kulturno-obrazovnom centru je organizovano najviše filmskih projekcija, a obeležena je i pedesetogodišnjica festivala “Crnorečje u pesmi i igri“. Javna biblioteka Boljevac, osnovana krajem prošle godine, još uvek se nalazi u prostoru Kulturno-obrazovnog centra, a tokom ove godine se očekuje i preseljenje u novi prostor, ukoliko bude sredstava za njegovo uređenje i opremanje. Prošle godine je bilo više od hiljadu poseta Bogovinskoj pećini, a u Turističkoj organizaciji su zabeležili i 35 hiljada noćenja u turističkim objektima, što je kroz boravišnu taksu, opštinskom budžetu donelo od oko tri miliona dinara. Programom socijalne pomoći, prošle godine je bilo obuhvaćeno više od hiljadu četiri stotine korisnika, što čini više od deset procenata ukupne populacije na području opštine.

U izveštaju o monitoringu životne sredine stoji da su građani Boljevca prošle godine udisali dobar vazduh kad je reč o prisustvu sumpor dioksida, čađi i azot dioksida, ali je u februaru 2021.godine, koncentracija PM10 suspendovanih čestica, devet dana bila iznad granice dozvoljenog, a neznatno povećanje je beleženo i u novembru i decembru.

Članovi Veća su dali saglasnost Javnom komunalnom preduzeću „Usluga“ za kreditno zaduživanje od 15 miliona dinara, za nabavku komunalnih mašina.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.