Na sednici Opštinskog veća u Boljevcu među značajnijim tačkama našao se i predlog odluke o rebalansu budžeta za 2024. godinu, program poslovanja JKP „Usluga“ Boljevac, kao i odluke o usvajanju izveštaja o radu ustanova kulture, sporta i socijalne zaštite za 2024. godinu.

BOLJEVAC – Na sednici Opštinskog veća u Boljevcu usvojen je predlog odluke o prvom rebalansu budžeta opštine za 2024. godinu, kao i predlog odluke o davanju saglasnosti na treću izmenu programa poslovanja za 2024. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Boljevac,  i predlog odluke o usvajanju izveštaja poslovanja sa finansijskim izveštajem JKP „Usluga“ Boljevac za 2023. godinu.

Ovim rebalansom, predviđeno je da budžet Opštine Boljevac za 2024. godinu iznosi 735 miliona 178 hiljada 404 dinara, što je za 16,09 procenata veći iznos od planom predviđenog po budžetu Opštine Boljevac za 2024. godinu, odnosno, povećanje u nominalnom iznosu je 101 milion 921 hiljada 638 dinara“, obrazložio je Miodrag Trifunović, rukovodilac Sektora za budžet.

Detaljno je razmatrana i doneta odluka o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja opštinskih nekategorisanih puteva za 2024. godinu, JKP „Usluga“ Boljevac. Utvrđen je predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Boljevac za 2024. godinu.

Nakon detaljnog razmatranja, Opštinsko veće predlaže Skupštini opštine Boljevac donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu organa Opštine Boljevac, Javne biblioteke Boljevac, Kulturno obrazovnog centra, Turističke organizacije, Ustanove za sport i Centra za socijalni rad Boljevac za 2023. godinu i predlaže davanje saglasnosti od strane Skupštine opštine Boljevac navedenim subjektima, na programe rada za 2024. godinu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *