Otpisano 12 miliona dinara na ime kamata po istoimenom zakonu

NEGOTIN- U opštini Negotin je trenutno aktuelna primena odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, prema kojoj je  svim poreskim obveznicima  koji su na dan njenog donošenja,  31.oktobra 2012. imali dugovanja, a tokom 2013. i 2014. redovno izmirivali svoja tekuća zaduženja, omogućen otpis kamata i reprogram duga na 24 mesečne rate. U lokalnoj poreskoj administraciji u Negotinu kažu da rok za korišćenje ovog zakonskog prava ističe krajem meseca. Zbog toga bi svi poreski obveznici, koji su ispunili uslove za tzv. reprogram, trebalo da se jave lokalnoj poreskoj administraciji kako bi usaglasili glavni dug i kako bi im se ponudio način na koji će otplaćivati rate svojih obaveza. Treba imati na umu da je LPA, a to je veoma bitno za obveznike, prilikom primene ove odluke predvidela olakšicu u vidu mogućnosti plaćanja, kaže Maja Radulović, rukovodilac Odseka Opštinske poreske administracije.

„Svakome je omogućeno plaćanje preko administrativne zabrane  na platu ili penziju, ali uz prethodno podnošenje zahteva našoj službi. Lokalna poreska administracija je kao krajnji rok za njihovo podnošenje, kojim će, kao što sam navela,  biti omogućene uplate rata direktno bez čekanja u redovima na šalterima, odredila kraj januara ove godine.“
 
 
Kada je odluka doneta, 31. oktobra, 2012. dug poreskih obveznika u opštini Negotin je iznosio oko 70 miliona  dinara. Od tog iznosa 15 miliona su bile kamate, a u dosadašnjem periodu je otpisano 12 miliona dinara s obzirom da su u međuvremenu neki obveznici zbog nepoštovanja redovnosti uplata i drugih, izgubili pravo na reprogram, navodi Maja Radulović.
Na reprogram je uslove steklo oko 15 posto poreskih obveznika u negotinskoj opštini, reč je o fizičkim licima, ali i 9 velikih poreskih obveznika, koji su prošle godine stekli pravo na otpis kamate. Odluka nema retroaktivnost. Znači da se od trenutka donošenja 2012,  odnosila na poreske obveznike koji su redovno izmirivali svoje obaveze i koji bi trebalo da nastave kontinuitet preuzetih otplata.
Na molbu da prokomentariše naplatu poreza u 2014. godini, Maja Radulović navodi da je ona bila 2,5 puta veća u odnosu na 2013. godinu. Takođe podseća građane opštine Negotin da bi najkasnije do 15. februara trebalo da namire prvu ratu poreza na imovinu i naknade za Eko taksu za 2015. godinu, kao što su to, kvartalno, činili i do sada. Inače, rešenja sa fiskalnim zaduženjima za ovu godinu građani bi mogli da dobiju već u tokom leta,  s obzirom da su odluke o cenama donete na skupštinskim organima u Negotinu 2014. godine i  da se čeka samo ishod traženih izmena Zakona o porezima na imovinu, za koji se zalagala i negotinska poreska administracija. Opština Negotin, inače ima 21 000 poreskih obveznika.
Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze dospele zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine po osnovu određenih javnih prihoda, otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na datum donošenja odluke kao i otpis kamate u drugim slučajevima propisanim zakonom za obaveze dospele za plaćanje zaključno sa danom donošenja zakona.
[iframe frameborder=“0″ width=“480″ height=“270″ src=“//www.dailymotion.com/embed/video/x2fqyf9″ allowfullscreen ]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.