Primena Zakona o opštem upravnom postupku

BOR, SRBIJA – Delimična promena novih odrebi Zakona o opštem upravnom postupku, počela je sredinom prošle godine, a od početka juna zaposleni u javnoj upravi u obavezi su da primenjuju sve delove ovog zakona.

Preko informacionog sistema eZUP trebalo bi da bude obezbeđeno jednostavno pristupanje podacima, a za građane to bi trebalo da znači da će organi uprave, usluge izvršavati efikasnije i za mnogo kraće vreme. Oni više nemaju pravo da traže od građana izvode, uverenja i potvrde o podacima koji se vode u službenim evidencijama, već te podatke pribavljaju sami.

U prvoj fazi sistem eZUP je povezao 14 baza podataka šest velikih institucija u Srbiji – matičnih knjiga, baza MUP-a, Poreske uprave, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Kako bi se službenici što pre obučili za korišćenje informacionog sistema eZUP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je organizovalo obuke za zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama, a tokom juna Ministarstvo će pratiti početak implementacije novog sistema, kao i primenu Zakona o opštem upravnom postupku.

Očekuje se da se svi organi uprave prilagode i u što kraćem periodu iskoriste prednosti novog informacionog sistema.

U ministarstvu očekuju i da će od oktobra za poslodavce biti ukinuta obavezna overa zdravstvenog osiguranja i da će od tada ona biti automatska.

Zakonom o opštem upravnom postupku je predviđeno i da se upisivanje u matičnu knjigu umrlih automatski prosleđuje sudovima i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), tako da će država odmah prestajati sa isplatama penzija i po tom osnovu neće više imati gubitke.

Prestankom tih isplata i građani će biti pošteđeni problema oko vraćanja penzija sa kamatama, jer mnogi nisu znali da i PIO fond posebno treba da obaveste o nečijoj smrti, pa su nastavljali da primaju penzije. Punom primenom ovog zakona, od 1. juna 2017. i svaka promena u matičnim knjigama umrlih biće oslikana i u jedinstveni birački spisak građana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.