Pristupačnost za osobe sa invaliditetom

0

BOR – Na području opštine Bor vidljivo je blizu 1200 osoba sa invaliditetom. Iako su proteklih godina učinjeni pomaci kako bi se poboljšao položaj osetljivih grupa, i mnoga preduzeća i institucije sa usvajanjem Zakona o planiranju i izgradnji, adaptirale i prilagodile svoje objekte osobama sa invaliditetom,  prepreke i dalje nisu u potpunosti prevaziđene, rečeno je na okruglom stolu o Pristupačnosti za osobe sa invaliditetom u praksi na teritoriji opštine Bor, koji je inicirao Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, a podržalo resorno Ministarstvo.

„Mi u našoj sredini imamo poboljšanje u odnosu na neki period ranije. 2012. – 2013. godine određeni broj institucija i ustanova je uspeo da svoje objekte napravi pristupačnim, neke u potpunosti, neke delimično. Škole su nam pristupačne kada je prilaz u pitanju, međutim sam boravak i rad u školama je dosta problematičan, imamo slabu primenu asistivnih tehnologija što nije dobro i ono što je značajno istaći jeste da službe podrške, koje bi trebalo da prate pristupačnost, kod nas ne postoje u dovoljnoj meri“, kaže Novica Đokić, sekretar Centra za samostalni život OSI Bor

Na sastanku je istaknuto da je osim sveobuhvatnog i strateškog pristupa ovom problemu, neophodno i da se primene tehnička rešenja u projektovanju i izgradnji građevina, osigura nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u njima. Pristup bi trebalo omogućiti i prevoznim sredstvima, ali i informacijama, komunikacionim tehnologijama i sistemima, kao i drugim objektima i uslugama.

Cilj sastanka bilo je mapiranje postojećeg stanja pristupačnosti i utvrđivanje prioritetnih aktivnosti radi uklanjanja barijera koji diskriminišu osobe sa invaliditetom i pokretanje inicijative za izradu Akcionog plana za unapređenje pristupačnosti opštine Bor do 2020 godine „Pristupačan Bor – dizajn za sve“, istakao je Novica Đokić, sekretar Centra za samostalni život OSI Bor.

Na sastanku, kojem su osim predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, obrazovnih i drugih institucija je predloženo i da se utvrde liste potreba za: individualno obezbeđenje pristupačnosti na objektima za stanovanje radi izrade prilaznih i podiznih rampi i liftova, zatim liste za prilagođavanje socijalnih stanova gde su potrebna minimalna ulaganja, obezbede dva niskopodna autobusa za prevoz osoba sa invaliditetom, urede 4 autobuska stajališta po propisanim standardima i formira Fond za obezbeđenje pristupačnosti u budžetu opštine Bor.

[iframe width=“480″ height=“270″ src=“https://www.youtube.com/embed/xc2v9xBq4Io“ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *