Promocija kulturnog stvaralaštva Roma

Unapređenje položaja Roma u lokalnoj zajednici podrazumeva, između ostalog promociju i negovanje kulturnih sadržaja. U Boru je Romska inicijativa mladih „Džipsi Soul“ pokrenula realizaciju projekta koji je posvećen upravo afirmaciji programa u kulturi.

BOR – U Domu omladine u Boru održan je Okrugli sto posvećen staralaštvu Roma u kulturi. Manifestacija je deo projekta koji promoviše kulturna dešavanja u lokalnoj romskoj zajednici. Narednog meseca, u okviru ovog programa biće održane tematske radionice o istoriji i jeziku Roma. Nosilac aktivnosti je Romska inicijativa mladih „Džipsi Soul“, a projekat finansijski podržava Grad Bor.

Projekat, pre svega daje informacije o romskom kulturnom stvaralaštvu kroz presek aktivnosti u prethodnom i planovima za naredni period. Očekivano je da će to doprineti boljoj informisanosti Roma o svim značajnim dešavanjima u zajednici. Ove informacije biće unete u Lokalni akcioni plan unapređenja Romske zajednice“ napominje Saša Kamenović aktivista Romske inicijative mladih „Gypsy Soul“.

Naredni projekat ove romske nevladine organizacije „Jake Romkinje“ omogućiće zainteresovanim pripadnicama romske nacionalne manjine da se kroz treninge i obuke osposobe za realizaciju programa unapređenja njihovog položaja u društvu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.