ZAJEČAR – Potreba za izradom sveobuhvatnog dokumenta koji će definisati različite aktere i mehanizme omladinske politike, identifikovana je na osnovu potreba u praksi, rečeno je u okviru okruglog stola u Zaječaru na kom se vodila rasprava povodom kreiranja Rečnika omladinske politike. Primećeno je da dolazi do preklapanja međusobnih uloga relevantnih aktera u omladinskoj politici, nedovoljne koordinacije aktivnosti što dovodi do neefikasnog korišćenja postojećih resursa, smanjenog sprovođenja strateških i akcionih dokumenata za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. Kako je rečeno, Zaječar je odabran da bude jedan od ključnih gradova u ovom procesu zbog dobro razvijene omladinske politike i jakih udruženja mladih i za mlade – Timočkog omladinskog centra i Zaječarske inicijative, koji su bili domaćini ovog skupa. Dokument Rečnika omladinske politike, koji bi trebalo da bude gotov do kraja marta, kreira se u okviru projekta „Od temelja do krova omladinske politike u Srbiji“ u partnerstvu Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.
 
„Rečnik omladinske poltike za mlade će značiti jasniji okvir šta omladinska politika podrazumeva, šta za mlade postoji na lokalu, kakvi benefiti su struktura, koje se bave omladinskom politikom i na koji način mladi mogu da iskoriste sve servise, usluge i aktivnosti, koje postoje za mlade“,  kaže Jelena Milutinović, članica UO Krovne organizacije mladih Srbije. 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.