Sprečavanje nasilja u porodici po novom zakonu

0

BOR – Od početka godine do danas na području Policijske uprave Bor registrovano je 38 slučajeva nasilja u porodici. Značajniji pomak ne samo policije, već i tužilaštva i ostalih nadležnih službi u suzbijanju i prevenciji ovog krivičnog dela očekuje se primenom novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji podrazumeva hitne mere udaljavanja nasilnika iz stana, zabrane komunikacije i prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa Zakonom.

Policijski službenici dužni su da po dobijanju informacije o nasilju u porodici ili sumnje da može doći do nasilja, odmah obaveste nadležnog policajca, koji je završio specijalizovanu  obuku za sprečavanje nasilja u porodici. Imaju pravo da dovedu učinioca u stanicu, radi vođenja postupka. Zadržavanje može da traje do osam sati. Za to vreme nadležni policajac utvrđuje činjenice o događaju i procenjuje da li postoji rizik od porodičnog nasilja. Takođe, u obavezi je da nasilnika pouči o pravima i omogući mu kontakt sa braniocem. Ovlašćeni policijski službenik može da izrekne učiniocu hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici. Policajac naređenje dostavlja Osnovnom javnom tužilaštvu, Centru za socijalni rad i Grupi za koordinaciju i saradnju. Ako proceni da rizik postoji, policijski službenik može da naredi da se nasilnik udalji iz stana  u trajanju do 48 sati. Ukoliko javni tužilac zaključi da postoji opasnost od nasilja u porodici, sud može da predloži produžetak pritvora za još 30 dana. Ukoliko prekrši bilo koju od izrečenih ili produženih hitnih mera, osumnjičeni će biti kažnjen zatvorom do 60 dana“ kaže Ljiljana Baj, ovlašćeni policijski službenik Policijske uprave Bor za postupanje u slučaju nasilja u porodici.

Primena novog Zakona trebalo bi da osigura smanjenje nasilja, tako što će ga učiniti vidljivijim, kao i da pruži efikasniju zaštitu žrtvama.  Osim državnih organa: policije, tužilaštva i sudova, Zakon su dužni da primenjuju i Centri za socijalni rad, ali i druge ustanove u oblasti dečje, socijalne zaštite, obrazovanja, vaspitanja i zdravstva.

U prvom redu ovaj Zakon nudi, osim hitnih mera i zaštite žrtve i mnogo bolju koordinaciju i saradnju među institucijama koje imaju obavezu postupanja. Tu su policija, tužilaštvo i sudstvo, ali i ustanove kao što su Centri za socijalni rad, zdravstvene i vaspitno – obrazovne ustanove, zapravo svi oni koji negde u svom radu dođu do saznanja da se dešava nasilje u porodici imaju obavezu da to prijavljuju policiji i tužilaštvu. Možemo da kažemo da je nasilje krivično delo i da nije više porodično privatna stvar koja se dešava unutar četiri zida, unutar neke porodic , već da svi građani imaju obavezu da prijavljuju nasilje ukoliko dođu do saznanja. Naravno tu obavezu imaju i institucije po službenoj dužnosti ako u svom neposrednom radu dođu do takvih podataka“, kaže Mirjana Mitrović, direktor Centra za socijalni rad u Boru.

Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici sličan je zakonu kakav već postoji u Austriji, kao i propisima koji se primenjuju u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI, 1. jun 2017. (RTV Bor)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *