Usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

SRBIJA – Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Tim zakonom je predviđeno da policijski službenik, ukoliko zaključi da postoji neposredna opasnosti od nasilja, može da izrekne hitnu meru udaljavanja nasilnika iz stana, a može i da mu zabrani da kontaktira žrtvu ili da joj prilazi. Policijski službenik o svojoj odluci obaveštava tužioca i Centar za socijalni rad, a o produženju hitne mere, što može da predloži tužilac, odlučuje sud. Ovakvim postupanjem se osigurava bezbednost žrtve u slučajevima kada ne postoji zakonski osnov za određivanje pritvora ili neka druga mera zaštite. Ukoliko lice kome je izrečena ili produžena hitna mera prekrši zabranu, izriče mu se kazna zatvora u prekršajnom postupku.

U skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatom kao Istanbulska konvencija, uvode se nova krivična dela, kao na primer polno uznemiravanje, s tim da je sankcija teža ako je ugroženo maloletno lice.

Predviđeno je i krivično delo prinudnog zaključenja braka koje sankcioniše onog ko upotrebom sile ili pretnjom prinudi drugo lice da zaključi brak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *